Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: ISWA og Avfall Norge i fælles engagement mod plast i havet

15. juli 2019
ISWA og Avfall Norge i fælles engagement mod plast i havet
Både beboere, turister og dyreliv på verdens tropeøer kan fremover se frem til mindre forurening på strandene og i havet takket være to nye initiativer. Forebyggelsesarbejde skal hjælpe, først og fremmest indoneserne, men sidenhen også resten af verden.

Som det blev annonceret på sidste års årskongres, er ISWA med sin Marine Task Force gået ind i kampen mod affald i havet ved bl.a. at udvikle et nyt beregningsværktøj, der skal hjælpe beslutningstagere med at træffe bedre og mere kvalificerede beslutninger, som kan komme plastudledning i vandløb og hav til livs. Det nye beregningsværktøj kan identificere de mest presserende udfordringer ved at zoome ind på et bestemt geografisk område og vurdere effektiviteten af det nuværende affaldshåndteringssystem således, at beslutningstagere kan identificere, hvor man mest effektivt kan sætte ind over for kilden til problemet.

Det nye værktøj er nu blevet testet på den indonesiske ø Bali, hvor indbyggere, turister og virksomheder tilsammen genererer 1,6 millioner ton affald om året. Ved hjælp af det nyudviklede værktøj har man bl.a. kunnet vise, at knap halvdelen af øens affald ikke bliver håndteret forsvarligt, idet det brændes af eller kastes på landjorden, i vandløb eller i havet. Det betyder eksempelvis, at 33.000 tons af det balinesisk genererede plastaffald ender i havet.

Fra balinesisk side har forløbet ikke blot fået sat fokus på mængder og flows, men samtidig også hjulpet med at identificere, hvilke af øens 57 distriker, der er hårdest ramt i forhold til mangelfuld affaldshåndtering. På den måde har beslutningstagerne nu mulighed for at træffe en mere kvalificeret beslutning i forhold til, hvor de bør starte med at sætte ind over for de massive udfordringer.


Erfaringerne skal bredes ud
Næste skridt for balineserne bliver at rejse midler til at afprøve en partnerskabsmodel, der skal involvere adskillige lokale aktører, og som skal teste, hvordan de helt konkret kan sætte ind i de hårdest ramte områder på øen, som nu er blevet identificeret. Dette skal ikke blot nedbringe forureningen på og omkring Bali, men det er samtidig også en ambition, at de balinesiske erfaringer på sigt også skal kunne trækkes op på et mere generelt niveau således, at det kan skabe positive ringe i vandet i hele den syd-øst asiatiske region, der har hårdt brug for konkrete løsninger.

Projektets første fase er blevet gennemført af et partnerskab mellem den balinesiske regering, udvalgte universiteter samt det norske udenrigsministerie, ISWA og konsulenter fra SYSTEMIQ.


Clean Oceans through Clean Communities
Men det er ikke blot på Bali, at nordmændende er engageret i mere og bedre affaldshåndtering i Indonesien. Ifølge en anden pressemeddelse er Avfall Norge, i samarbejde med ISWA, gået i gang med at udvikle et træningsforløb, der skal uddanne lokale aktører i grundlæggende, velafprøvede og videnskabeligt dokumenterede principper for planlægning af affaldshåndtering, som skal være med til at forebygge, at plastaffald ender i havet. Målgruppen er planlæggere, beslutningstagere og praktikere fra de dele af Indonesien, som er ramt særligt hårdt i forhold til udledningen af plastaffald og træningsforløbet skal udmunde i en konkret plan for affaldshåndtering i den kommune eller region, som deltagerne repræsenterer. På sigt er det et også et mål, at træningsprogrammet skal spredes til resten af verden.  

 

Læs mere

Du kan læse mere om det balinesiske studie i ISWA's pressemeddelelse 

Du kan læse om Clean Oceans through Clean Communities i denne pressemeddelelse

Endelig, kan du også læse om DAKOFAs engagement i Ocean Plastic Forum samt om den danske Miljøstyrelses engagement i Indonesien.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.