Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: ISWA flytter - og strammer op

06. oktober 2019
ISWA flytter - og strammer op

Finansiel stabilitet, bestyrelsesforretningsorden, flytning af sekretariatet, ny direktør og nye medlemmer er blandt fokuspunkterne for ISWA det kommende år.

ISWA (International Solid Waste Association), hvor DAKOFA er nationalt medlem og dermed repræsenterer Danmark i forhold til ISWA’s organisatoriske forhold, afholder i disse dage årskongres i Bilbao i Spanien. Sædvanen tro indledes kongressen med foreningens generalforsamling, hvor de 62 medlemslande evaluerer de forgangne og lægger linjen for ISWA’s kommende indsatser.

Økonomi og faglighed bliver bedre
ISWA’s formand, Antonis Mavropoulos, betonede i sin beretning først og fremmest et øget fokus på ISWA’s økonomi og finansielle status. I 2018 blev der registreret en negativ balance på 220.000 €. Dette er der rådet bod på ved dels at ansætte en ny direktør for ISWA’s sekretariat, Marc Tijhuis, og dels ved at flytte sekretariatet fra Wien til Rotterdam. Selv om der tidligere har været finansiel støtte fra Wien, har flytningen medført en mere hensigtsmæssig økonomisk og faglig støtte fra den hollandske affaldsorganisation, NVRD, som giver generalforsamlingen tillid til, at de økonomiske og finansielle udfordringer fremadrettet vil blive løst.

På DAKOFAs foranledning vil der blive udarbejdet en forretningsorden for ISWA’s bestyrelse, således at der fremover vil være en højere grad af gennemsigtighed i forhold til, hvad bestyrelsen arbejder for vedrørende foreningens finansielle robusthed, god bestyrelsesskik, bestyrelsens relationer til direktøren samt bestyrelsens sammensætning.

Det er ISWA’s intention at fortsætte med at finde midler blandt medlemsorganisationer og internationale fonde til at eksekvere diverse projekter til gavn for foreningens visioner om øget fokus på miljø- og klimamæssige problematikker. DAKOFA har eksempelvis støttet et projekt vedrørende plast i verdenshavene, og ligeledes er væsentlige emner som nedlukning af ukontrollerede deponier i 3. verdens lande og indsamling og sortering/håndtering af materialestrømme i storbyer udarbejdet.

Endelig er det foreningens intention at øge aktiviteten i forhold til tilrettelæggelse og afholdelse af ”ISWA Academies”; særligt i de dele af verden, hvor affaldshåndtering og ressourceoptimering ikke står øverst på dagsordenen.

Det seneste år er der kommet to nye medlemmer i ISWA, som er De Forenede Arabiske Emirater og Mongoliet.

Du kan læse mere om ISWA ved at trykke hér.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.