Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Arrangement: ISWA 2018

ISWA 2018
Der afholdes møde om ISWA og ISWA's årskongres, torsdag den 26. april 2018 kl. 10.00 til 12.00. Mødet afholdes hos DAKOFA, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal, 1620 København V.

DAKOFAs ISWA-udvalg har i mange år fungeret som et netværk forbeholdt de danske repræsentanter i ISWA’s grupper og udvalg. Der er imidlertid ønske om og behov for at udvide den danske repræsentation i ISWA med henblik på at kunne dele endnu mere viden og flere erfaringer i internationalt regi. Dette møde er derfor åbent for alle interesserede DAKOFA-medlemmer, der vil høre mere om, hvordan de danske aktører kan engagere sig i ISWA.

Danmark har meget at byde på inden for affalds- og ressourceområdet i forhold til både viden og teknologier, og der er derfor også en betydelig interesse fra den Malaysiske side i at møde de danske aktører. På dette års ISWA-kongres vil DAKOFA derfor, i samarbejde med Eksportrådet, forsøge at stable et arrangement på benene, hvor de deltagende danske aktører får mulighed for at møde særligt inviterede Malaysiske repræsentanter, der har en interesse i de danske løsninger. På mødet vil vi derfor også tale om mulighederne for at realisere et sådant eksportarrangement.

Med dette in mente og som forløber for ISWA's årsmøde i Kuala Lumpur, Malaysia den 22.-24. oktober 2018, inviterer DAKOFA alle interesserede til et åbent møde om mulighederne ved at deltage i ISWAs årskongres 2018.

Dagsordenen for formiddagen lyder som følger:

1. Velkomst
/v. Ole Morten Petersen, DAKOFA

2. Orientering om arbejdet i ISWAs bestyrelse og arbejdsgrupper 
/v. Bettina Kamuk, RAMBØLL og medlem af ISWA’s bestyrelse

3. Orientering om programmet for ISWAs årskongres 2018
/v. Bettina Kamuk, RAMBØLL og medlem af ISWAs bestyrelse

4. Status for planer om dansk eksportarrangement ifm. ISWA’s årsmøde 2018
/v. Nikola Kiørboe, DAKOFA

5. Eventuelt


Der serveres en sandwich efter mødet.

Hvornår

26. april 2018
kl. 10.00 - 12.00

Hvor

DAKOFAs mødelokale
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Gratis
DKK 0,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.