Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Inspiration til initiativer for øget ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi

03. april 2020
Inspiration til initiativer for øget ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi
Ny rapport kan inspirere til handling i EU’s medlemsstater på både nationalt og lokalt niveau.

På basis af en rundspørge i det fælleseuropæiske miljønetværk EIONET, har det Europæiske Miljøagentur udarbejdet en ganske omfattende rapport, der kaster lys over de europæiske medlemsstaters arbejde mod øget ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi. Med henblik på at videndele og inspirere medlemsstaterne imellem, identificerer rapporten en lang række nationale og regionale initiativer, målsætninger og rammeværk, som man kan dykke mere ned i.

I tillæg til et mere generelt afsnit omkring den fælleseuropæiske udvikling inden for materialeressourceeffektivitet og den cirkulære økonomi, præsenterer rapporten udviklingen og initiativer i de europæiske lande inden for følgende fem områder:

  • Politiske rammeværk
  • Overvågning og målsætninger
  • Innovative tilgange, good practice eksempler synergier og policy initiativer
  • Øvrige ressourcer
  • Vejen fremad

Økonomien er den primære drivkraft

Der er stor forskel på hvad, hvordan og hvor meget, de enkelte medlemsstater har gjort inden for området, men man kan dog opstille nogle fællestræk. I forhold til egentlige strategier og handlingsplaner kan man se, at det politiske fokus, særligt gennem de seneste fem år, har rykket sig fra at fokusere på ressourceeffektivitet til i langt højere grad at sigte mod cirkulær økonomi. Drivkraften er særligt at fremme økonomiske interesser som eksempelvis konkurrenceevne, jobs og vækst, mens miljømæssige hensyn generelt kommer længere nede ad listen.

Frivillighedens vej er stadig den mest udbredte

Undersøgelsen viser, at de eksisterende good-practiceeksempler primært er frivillige tiltag; cirkulære indkøb og frivillige aftaler vinder indpas mange steder ligesom web-baserede informationsværktøjer og -platforme. Der er således stadig mangel på konkrete, nationale målsætninger og rammevilkår, hvilket generelt betragtes som politisk svære at gennemføre. I den sammenhæng påpeges det bl.a., at det vil være gavnligt, hvis man kan identificere og lægge sig fast på indikatorer, der kan være med til at bakke op om og måle på udviklingen af konkrete målsætninger. Så selvom erfaringen har vist, at netop dette arbejde er svært, er det en klar anbefaling, at man arbejder videre med netop dette.

Læs mere

Du kan læse meget mere og finde masser af gode eksempler på både nationale og lokale initiativer i rapporten “Resource efficiency and the circular economy in Europe 2019” her.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.