Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Innovationsfonden investerer nu i omstillingen til en cirkulær plastøkonomi

01. maj 2019
Innovationsfonden investerer nu i omstillingen til en cirkulær plastøkonomi
Læs mere her, hvis du går med tanker om at arbejde med innovation inden for omstillingen til en cirkulær plastøkonomi.

Senest den 20. august 2019 kl 12.00 kan der indsendes ansøgninger om et Grand Solution projekt inden for cirkulær plastøkonomi. Innovationsfonden ønsker med dette opslag at investere i vidensbaserede projekter, der leder til øget genanvendelse af plast, og som samtidig har et stort potentiale for værdiskabelse for danske virksomheder og samfund samt bidrager til omstillingen til en mere cirkulær økonomi og grøn vækst.

The New Plastics Economy

Med afsæt i Innovationsfondens rapport, ”The New Plastics Economy” har Innovationsfonden valgt at prioritere både plast fra husholdninger, byggeri og industrien. Der investeres i alle den cirkulære plastøkonomis delelementer, såvel samlet som isoleret, med det klare perspektiv, at der ultimativt skal opnås samlede løsninger, der kan fungere i praksis, og som på sigt kan være selvbærerende. Eksempler på relevante elementer kan være kemiteknologi, enhedsoperationer, sortering, transport og håndtering, design, produktion, incitaments- og forretningsmodeller, forbrugeradfærd og lovgivning.

Grand Solutions

Grand Solutions projekter har typisk en høj risikoprofil og fokus på ambitiøse resultater med høj værdiskabelse, hvad enten det er i form af ny viden, forbedrede og/eller nye processer, systemer, produkter eller løsninger på samfundsudfordringer.

Projekterne skal skabe samfundsmæssig værdi og/eller økonomisk værdi i danske offentlige og private virksomheder og/eller hos aftagere i samfundet f.eks. hos borgere, stat, regioner og kommuner. Det kan derfor være en fordel, hvis aftager(e) af projektets resultater og andre kerneinteressenter indgår som aktiv(e) deltager(e) i udformningen af og gennem projektet. En aftager kan være en slutbruger af innovationen, men det kan også være en offentlig eller privat investor, der er villig til at investere i projektet efter fondens engagement, er afsluttet

Hvad kræver det?

Innovationsfondens investeringer fører ikke nødvendigvis et projekt hele vejen gennem værdikæden. Det er derfor helt centralt, at innovationsprojektets parter selv evner at løfte resultatet ud på markedet eller sikre ibrugtagelse - eller har aftagere, der kan investere i eller overtage projektet efter Innovationsfondens investeringsperiode.

Baggrundsmateriale:

Læs mere her om opslaget

Du kan læse mere her om ”The New Plastics Economy”, hvor du også finde link til selve rapporten:

DAKOFAs nyhed fra lanceringen af rapporten  

DAKOFAs nyhed fra mødet i Teknisk Råd, hvor rapporten blev præsenteret og debatteret 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.