Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ingen europæiske lande er på sporet af at nå FN’s bæredygtighedsmål

27. november 2019
Ingen europæiske lande er på sporet af at nå FN’s bæredygtighedsmål
Sådan lyder konklusionen i en nyligt udgivet rapport, der har undersøgt status for, hvor langt de europæiske medlemsstater er fra at nå de 17 bæredygtighedsmål.

FN’s bæredygtighedsmål blev som bekendt vedtaget tilbage i 2015 af en lang række lande verden over, inklusive samtlige af de europæiske medlemsstater. The Sustainable Development Solutions Network, som er en selvstændig enhed under FN, har nu, i fællesskab med the Institute for European Environmental Policy, gjort status for, hvor langt de Europæiske medlemsstater er i forhold til at opfylde de 17 mål. Den nye rapport viser først og fremmest, at EU godt nok er den region, der globalt set er længst i forhold til at nå målene, men samtidig også, at den hverken som region eller som individuelle lande er på sporet i forhold til at kunne opfylde alle mål i 2030. Det skift, som kræves for at nå bæredygtighedsmålene, sker simpelthen ikke hurtigt nok, lyder en af konklusionerne.

EU halter i forhold cirkulær økonomi

Ifølge den nye rapport er det særligt i forhold til de mål, der er relateret til klima, biodiversitet og cirkulær økonomi, hvor medlemsstaterne halter, men også at landene fortsat er udfordrede i forhold til at ensrette levestandarder. Men ikke nok med, at EU i sig selv er bagud på det grønne område, så medfører et ikke-bæredygtigt europæisk forbrug af produkter, der kommer fra lande, som ligger uden for EU, at verden omkring os også hindres i at nå målene. Det gælder især produkter fra landbrug, skov og fiskeri. Så selv, hvis EU internt i regionen forbedrer sig inden for de grønne områder, er der stadig lang vej, når man kigger på den fælles globale målopfyldelse, hvilket i sidste ende er den der tæller.

Hvordan kommer EU videre?

Som det tidligere er nævnt i DAKOFAs nyheder, arbejder EU-Kommissionen lige nu på højtryk for snart at kunne præsentere en såkaldt Green Deal, der skal være rettesnor for, hvordan EU kommer videre med ”den grønne dagsorden”, herunder inden for klima, cirkulær økonomi og biodiversitet. Den nye rapport kan derfor blot endnu engang være med til at understrege, at der er brug for ambitiøse mål og tiltag, hvis EU skal komme i mål med de forpligtelser, som nu kun ligger 10 år ude i fremtiden.

I rapporten præsenteres der derfor også en række anbefalinger til, hvad den kommende Green Deal bør indeholde, men først og fremmest understreges det imidlertid, at EU principielt har alle de værktøjer, som der skal til for, at det kan lykkes, kørt i stilling. Den kommende Green Deal bør derfor, ifølge rapportens konklusioner, fokusere på at ensrette og videreudvikle de eksisterende instrumenter som eksempelvis budgetter, investeringsstrategier, regulatoriske rammer og overvågningsværktøjer med de 17 mål.

Du kan finde “Report of the Secretary-General on SDG Progress 2019 - Special Edition” her

Den 29. januar holder DAKOFA inspirationsseminar om verdensmålene i affaldssektoren. Læs mere om seminaret Få værdi af arbejdet med verdensmålene her.

Læs også DAKOFAs nyhed "Danmark skal et gear op!" om affaldssektorens rolle i regi af verdensmålene her

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.