Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Indsamling af tekstilaffald - hvordan organiseres det optimale system?

Indsamling af tekstilaffald - hvordan organiseres det optimale system?
Temaet for dette webinar vil være fremtidens system for husstandsindsamling af tekstilaffald. Webinaret tager sit afsæt i de kommende EU-krav, den politiske aftale af 16. juni 2020 med titlen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, den nye affaldsbekendtgørelse samt kommende vejledninger om sortering og indsamling af tekstilaffald fra helårsboliger og sommerhuse.

Som bekendt foreskriver affaldsdirektivet, at alle EU-landene senest 1. januar 2025 har iværksat separat indsamling af tekstilaffald. I udkast til ny affaldsbekendtgørelse fremgår det, at allerede fra d. 1. januar 2022 skal der i Danmark etableres henteordninger for særskilt indsamlet tekstilaffald fra husholdninger i alle landets kommuner. Miljøstyrelsen har igangsat et projekt, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af disse standarder. Endelig lægges der op til, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at det indsamlede tekstilaffald forberedes med henblik på genbrug eller, at der sikres en høj reel genanvendelse af tekstilaffald. Hvad angår genbrug af tekstiler fremgår det af den politiske aftale, at implementeringen af henteordningen for indsamling af tekstilaffald skal sikre, at de frivillige velgørende organisationer får let adgang til tekstiler, der kan genbruges. 

Webinaret er tilrettelagt, så der er plads til at drøfte hele værdikædens syn på muligheder og udfordringer med den kommende implementering samt give input til den kommende sorterings- og indsamlingsvejledning.

Program

9:30-9:50
Velkomst samt introduktion til kommende rammebetingelser
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
9:50-10:15
Udarbejdelse af udkast til standarder for sorteringskriterier og indsamlingsordninger for tekstilaffald – foreløbige resultater og nøglespørgsmål
Nikola Kiørboe, About Waste
Nikola Kiørboe
Nikola Kiørboe
About Waste
Mikael Hallstrøm Eriksen, NIRAS
Mikael Hallstrøm Eriksen
NIRAS


10:15-10:20
Opklarende spørgsmål
10:20-10:30
De nye rammebetingelser for tekstiler – hvordan kan en fremtidig ordning se ud i Københavns Kommune?
Tina Winberg, Københavns Kommune, Teknologi, Udvikling og Ressourcer
Tina Winberg
10:30-10:40
Pause
10:40-11:00
De nye rammebetingelser for tekstiler - set med genbrugsbranchens briller
Kaj Pihl, UFF-Humana
Kaj Pihl
Steen Trasborg, Trasborg
Steen Trasborg
Jette Skov, Frelsens Hærs Redesign
Jette Skov
Claus Nielsen, Røde Kors
Claus Nielsen
11:00-11:05
De nye rammebetingelser set med sorteringsanlæggets briller
Jesper Vange Heinzl, Damifo
Jesper Vange Heinzl
11:05-11:55
Debat mellem alle oplægsholderne og deltagerne
11:55-12:00
Afrunding og opsummering på debatten
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

09. november 2020
kl. 09.30 - 12.00

Hvor

Online via Zoom og YouTube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.