Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Indsamling af farligt affald

Indsamling af farligt affald

En af de mindste fraktioner kan blive en af de vigtigste, så hvordan gør vi det bedst?

Vi har på et tidligere DAKOFA-webinar hørt, at langt fra alle kommuner fik etableret de nødvendige henteordninger inden fristen 1. juli 2021, og at en del kommuner ikke når det inden dispensationsfristen. Indsamling af farligt affald ser ud til at være et af problembørnene, hvor kun 30 kommuner er klar med en fuldt udrullet henteordning pr juli 2021.

En af udfordringerne ved ikke at indsamle det farlige affald på optimal vis er, at det derved kan ende i de genanvendelige fraktioner, som indenfor de nærmeste par år vil blive rullet ud i det ganske land. Det medfører ringere genanvendelse; såvel kvalitativt som kvantitativt.

Dette webinar belyser muligheder og barrierer ved husstandsindsamlingen af farligt affald. Vi skal se på, hvordan indsamling kan indrettes i praksis, hvor meget der er af de forskellige typer af farligt affald, og hvordan det fungerer i samspil med indsamling af fx elektronikaffald og batterier. 

Vi vil også dykke grundigt ned i, hvordan den for mange borgere lidt ulogiske fraktion kan kommunikeres. Hvordan kan vi få det store flertal af borger til reelt at udsortere væsentlige mængder af deres farlige affald? Hvordan undgår vi, at de giver op efter et blik på alenlange lister over alt det farlige, som kan forekomme i en husstands affald?

Endelig skal vi høre om, hvordan det afhentede farlige affald kan blive sorteret yderlige og slutbehandlet.

Deltag i webinaret og bliv klædt på til fremtidens indsamling af farligt affald.

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

25. august 2021
kl. 13.00 - 16.00

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.