Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Indsamling af farligt affald

Indsamling af farligt affald
En af de mindste fraktioner kan blive en af de vigtigste, så hvordan gør vi det bedst?

Vi har på et tidligere DAKOFA-webinar hørt, at langt fra alle kommuner fik etableret de nødvendige henteordninger inden fristen 1. juli 2021, og at en del kommuner ikke når det inden dispensationsfristen. Indsamling af farligt affald ser ud til at være et af problembørnene, hvor kun 30 kommuner er klar med en fuldt udrullet henteordning pr juli 2021.

En af udfordringerne ved ikke at indsamle det farlige affald på optimal vis er, at det derved kan ende i de genanvendelige fraktioner, som indenfor de nærmeste par år vil blive rullet ud i det ganske land. Det medfører ringere genanvendelse; såvel kvalitativt som kvantitativt.

Dette webinar belyser muligheder og barrierer ved husstandsindsamlingen af farligt affald både i enfamilieshuse og etageboliger. Vi skal se på, hvordan indsamling kan indrettes i praksis, hvor meget der er af de forskellige typer af farligt affald, og hvordan det fungerer i samspil med indsamling af fx elektronikaffald og batterier. 

Vi vil også dykke ned i, hvordan den for mange borgere lidt ulogiske fraktion kan kommunikeres. Hvordan kan vi få det store flertal af borgere til reelt at udsortere mere af deres farlige affald og undgå, at de giver op efter et blik på lange lister over alt det farlige, der kan forekomme i en husstands affald?

Endelig skal vi høre om, hvordan det afhentede farlige affald kan blive sorteret yderlige og behandlet.

Deltag i webinaret og bliv klædt på til fremtidens indsamling af farligt affald. 

Program

13:00-13:15
Velkomst og introduktion
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
13:15-13:35
Et overblik over ordninger for farligt affald i Danmark
Henrik Wejdling, AffaldPlus
Henrik Wejdling
13:35-13:45
Spørgsmål
13:45-14:05
Hvad er de kommunale erfaringer med at indføre indsamling af farligt affald?
Camilla Jonassen, Solrød Kommune
Camilla Jonassen
14:05-14:15
Spørgsmål
14:15-14:35
Pause
14:35-14:55
Hvordan håndterer vi det farlige affald, der kommer fra de kommunale ordninger?
Claus Espersen, I/S Reno-Nord
Claus Espersen
14:55-15:05
Spørgsmål
15:05-15:25
Udvikling af miljøskabe og kommunikationsmateriale til etageejendomme
Tobias Melin, Københavns Kommune
Tobias Melin
15:25-15:35
Spørgsmål
15:35-15:55
Debat
15:55-16:00
Afrunding

v/ DAKOFA 

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

25. august 2021
kl. 13.00 - 16.00

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.