Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Indsamlergebyret nedsættes!

18. september 2020
Indsamlergebyret nedsættes!
Miljøstyrelsen foreslår en reduktion på 26 % i forhold til den nuværende sats.

Miljøstyrelsen foretager løbende opkrævninger af et gebyr til dækning af omkostninger ved behandling af indsamlerprøverne. Gebyret skal dække omkostninger til undervisning, prøveafholdelse og udstedelse af bevis samt til den løbende opdatering af uddannelsessystemets faglige indhold som følge af regelændringer, omkostninger til drift af betalingsløsning, omkostninger til uddannelses- og prøvesystemets serverdrift samt øvrige omkostninger knyttet til videreudvikling af uddannelsessystemet.

Indtægterne på ordningen genereres af gebyret for bestilling af prøver andragende kr. 1.635 i 2019.

I og med de fleste eksisterende indsamlingsvirksomheder vil have erhvervet et indsamlerbevis i 2015, vil der være substantielt flere indtægter på ordningen hvert femte år gældende fra 2015. Et indsamlergebyr på kr. 1.202 pr. 1. januar 2021 forventes at balancere ordningens udgifter og indtægter.

Bekendtgørelsen ændres

Bekendtgørelsens § 21, stk. 2 ændres således fra:

"’Stk. 2. Gebyret er på 1.600 kr. Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Den første regulering finder sted den 1. januar 2016.”

Til:

"’Stk. 2. Gebyret er på 1.202 kr. Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Den første regulering finder sted den 1. januar 2021.”

Kravet om indsamlerbevis for at opnå̊ godkendelse som indsamlingsvirksomhed blev indført pr. 1. januar 2015 for nye indsamlingsvirksomheder og 1. juli 2015 for eksisterende indsamlingsvirksomheder.

Formålet med indsamlerprøven er at sikre, at virksomheder, der håndterer genanvendeligt erhvervsaffald, har mindst én person med ledelsesansvar for indsamlingen ansat, der har bevis for at kunne forestå̊ indberetning af data og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet. I virksomheder med flere produktionsenheder (p-enheder) skal der i hver p-enhed være mindst en person med gyldigt bevis ansat, hvis der i enheden er mere end 9 ansatte. Der skal betales et gebyr for adgang til 3 forsøg på at erhverve et indsamlerbevis. Beviset er en forudsætning for, at virksomheden kan blive optaget i Affaldsregistret, der giver mulighed for at drive virksomhed med indsamling af affald. Energistyrelsen er ansvarlig for at føre Affaldsregistret, som indeholder oplysninger om virksomheder, der indsamler, behandler og transporterer affald, genanvendelsesanlæg, samt forhandlere og mæglere.

Ikrafttrædelsesdato

Miljøstyrelsen foreslår, at bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2021.

Høringssvar

Høringssvar skal være modtaget senest den 16. oktober 2020 klokken 14.00 og sendes til mst@mst.dk med kopi til chhau@mst.dk med angivelse af sagsnummer 2020-44748 i emnefeltet.

Du kan læse det reviderede bekendtgørelsesudkast ved at trykke hér.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.