Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Endnu ikke grønt lys til de kommunale genbrugsbutikker

23. marts 2017
Endnu ikke grønt lys til de kommunale genbrugsbutikker

Miljøstyrelsen skriver i deres netop udsendte nyhed om de kommunale genbrugsbutikker, at der i medierne i den senere tid har floreret en fejltolkning af Miljøstyrelsens tidligere udtalelse til Statsforvaltningen samt af svaret fra Miljø- og fødevareministeren i folketinget.

Miljøstyrelsen gør det i nyheden klart, at spørgsmålet om hvorvidt at det er lovligt for kommunerne at drive genbrugsbutikker stadig ikke er afgjort. Styrelsen gør det ligeledes klart, at der i affaldsreglerne ikke findes regler om genstande afleveret på genbrugspladserne med henblik på direkte genbrug, da disse ikke anses som værende affald, og derved ikke reguleret under affaldslovgivningen.

Miljøstyrelsen skriver endvidere, at på trods af at affaldsreglerne ikke forhindrer kommunerne i at drive genbrugsbutikker kan det dog ikke udelukkes, at der findes andre regler, uden for Miljø- og fødevareministeriets ressortområde, der kan være til hinder for dette.

Altså har hverken Miljøstyrelsen eller Miljø- og fødevareministeren taget stilling til lovligheden, da udtalelserne kun har omhandlet affaldsreglerne, skriver Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen afventer derfor stadig Statsforvaltningens konklusion i sagen. Sagen er resultatet af en klage fra DI til statsforvaltningen. Miljøstyrelsen oplyser endvidere, at de afventer regeringens netop igangsatte servicetjek af det offentliges erhvervsaktiviteter.

Se Miljøstyrelsens nyhed her på miljøstyrelsens hjemmeside  

 

 

Læs mere i vidensbanken

Love & rammebetingelser
Del denne side