Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: I 2024 overtager kommunerne emballageindsamlingen i Sverige

13. juli 2022
I 2024 overtager kommunerne emballageindsamlingen i Sverige

Allerede om 1 år skal de svenske kommuner håndtere indsamlingen af emballageaffald og i 2027 indføres krav om husstandsnær indsamling.

Den svenske regering har netop udgivet information om den nye forordning om producentansvar for emballage, hvilket fremgår af Avfall Sveriges hjemmeside.

"Det er en stor dag for svensk affaldshåndtering og ikke mindst for alle husstande, som nu endelig får en bæredygtig løsning til emballage. På sigt vil det give en god service, der øger sorteringen og dermed materialegenanvendelsen. Dette er en rigtig win-win-beslutning,” siger Tony Clark, administrerende direktør for Avfall Sverige.

Dermed fastholdes det økonomiske producentansvar, hvor producenterne har ansvaret, men kommunerne bliver kompenseret for deres arbejde efter en særlig model.

Krav om at kunne sortere emballage til genbrug også i byen er en del af det nye producentansvar. Fra 2026 vil kommunerne således skulle indrette muligheder for at kildesortere emballage på "større populære steder udendørs", såsom pladser og parker af en vis størrelse. Dette vil ifølge Avfall Sverige hjælpe med at løse problemet med affald omkring fastfoodrestauranter.

Samtidig har den svenske regering besluttet forenklinger for erhvervslivets håndtering af deres emballageaffald. De vil således kunne efterlade dette gratis og uden mængdebegrænsinger på modtagestationer i hele Sverige.

Det nye, svenske reglement for producentansvar for emballage- og emballageaffald er endnu ikke offentliggjort, men du kan se det indtil videre offentliggjorte materiale desangående ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.