Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Hvornår er kemikalier sikre og bæredygtige?

30. marts 2022
Hvornår er kemikalier sikre og bæredygtige?
Det skal vi ifølge EU-Kommissionen til at tage stilling til, som et led i rejsen mod den cirkulære økonomi. Derfor undersøger en ny rapport muligheder for, hvordan man kan vurdere det.

EU's strategi om bæredygtig kemi skal fremme sikre og mere bæredygtige kemikalier i EU. Ét skridt i denne retning er at integrere sikkerhed og bæredygtighed i vurderingen af eksisterende kemikalier og materialer såvel som i design af nye alternativer. I den forbindelse skal der udarbejdes en række EU-fælles kriterier for, hvornår et specifikt stof kan betragtes som værende både sikkert (her refereres der både til miljømæssig og sundhedsmæssig sikkerhed) og bæredygtigt. På vegne af den europæiske forskningsenhed JRC har et hold eksperter derfor nu udarbejdet en ny rapport, der undersøger og sammenholder eksisterende rammesæt for, hvilke kriterier man kan anvende og hvordan man kan arbejde med dem.

Rapporten identificerer således en række allerede eksisterende sikkerheds- og bæredygtighedsdimensioner, men også de aspekter, metoder, modeller, værktøjer og indikatorer, der anvendes til at løse de vigtigste udfordringer. Gennemgangen får med en mere holistisk tilgang et bredere perspektiv end blot sikkerhed og bæredygtighed og fokuserer således også på sociale og økonomiske dimensioner samt ressource- og cirkularitetsdimensioner.

Undersøgelsen kunne i korte træk konkludere, at:

  • kun få af de eksisterende rammesæt omfatter alle fire dimensioner af bæredygtighed (sikkerhed, miljø, økonomi og det sociale område)
  • mange rammesæt udelukkende er konceptuelle og oplister elementer, der skal inkluderes, men uden at præsentere de operationelle metoder eller værktøjer til, hvordan man kvalitativt eller kvantitativt behandler de spørgsmål, der er i fokus
  • de fleste rammesæt henviser til lovkrav, når det kommer til sikkerhedshensyn 
  • hensyn til hele livscyklus ofte nævnes og også er integreret i rammesættene, men på forskellige detaljeringsniveau i forhold til hvilke modeller og indikatorer, der skal anvendes
  • indikatorer for den sociale dimension var mindst anvendt, men også at nyere retningslinjer kan anvendes til at adressere denne dimension i fremtiden
  • nogle rammesæt præsenterer egentlige tabeller, der rangordner kemikalier baseret på kriterier for udvalgte aspekter
  • nogle rammesæt er suppleret med konkrete værktøjer, der kan rangere kemikalier, materialer eller produkter, baseret på specifikke kriterier.

Denne viden kan nu bruges til at arbejde videre med at definere et sæt EU-fælles kriterier for, hvornår allerede eksisterende kemikalier, og alternativer hertil, kan betragtes som værende sikre og bæredygtige.

Læs mere
Du kan læse mere om arbejdet bag undersøgelsen samt de undersøgte rammesæt i publikationen ”Safe and sustainable by design chemicals and materials”, som du finder her i Europa-Kommissionens publikationsbibliotek

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.