Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Hvordan tages der hensyn til alternativ energiproduktion?

05. marts 2021
Hvordan tages der hensyn til alternativ energiproduktion?
Ministerens svar på spørgsmålet om de klimamæssige konsekvenser ved alternative energiformer.

Egil Hulgaard (KF) har i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget stillet et spørgsmål, som ministeren i dag har givet svar på.

Spørgsmålet lyder som følger:
"De første seks initiativer i Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (16. juni 2021) reducerer udledningerne med 0,7 mio. tons i 2030. Hvordan tages der i denne opgørelse hensyn til udledninger fra den energiproduktion, som skal erstatte energien fra forbrænding?"

Ministerens svar lyder som følger:
"Med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 og Klimaaftalen for energi og industri af 22. juni 2020 går vi en mere grøn fremtid i møde. Mere genanvendelse og mindre forbrænding skal bidrage til en klimaneutral affaldssektor. Samtidig blev det med klimaaftalen for energi og industri besluttet, at fremtidige energi- og varmekilder skal være grønne. Arbejdet med at sikre dette er i fuld gang, og indebærer, at de varmekilder, der erstatter forbrænding, skal være grønne på sigt.

Jeg har desuden forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen. De har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

”CO2-reduktionen som følge af de første seks initiativer i klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi knytter sig til reduceret affaldsforbrænding.

Den energiproduktion, der erstatter forbrænding af affald ved en reduktion af forbrændingskapaciteten, er talt med i udregningen af de reducerede udledninger. Der er tale om en meget begrænset ekstra udledning på under 0,01 mio. ton CO2 i 2030. Det skyldes, at fjernvarmeproduktionen erstattes af produktion på varmepumper samt en mindre andel af biomasse og naturgas. Naturgas forventes at forårsage størstedelen af den ekstra udledning. Det kan i den forbindelse nævnes, at der med klimaaftalen for energi og industri er iværksat en analyse af konsekvenser ved et evt. forbud mod brug af olie- og naturgas til fjernvarmeproduktion. Beregningerne er foretaget forud for indgåelsen af klimaaftalen for energi og industri i 2020. Derfor indgår forventede positive reduktionseffekter af de øvrige tiltag, der blev besluttet med denne aftale, ikke.""

Du kan læse spørgsmål og svar i sin helhed ved at trykke hér.

Du kan endvidere se den politiske aftale af 16. juni 2020 ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.