Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Hvordan styrker vi markedet for genanvendt plast?

10. maj 2018
Hvordan styrker vi markedet for genanvendt plast?
Nordisk Ministerråd har netop præsenteret resultaterne fra et nyt projekt om plast i et såkaldt ”Policy Brief”. Målet har været at identificere barrierer for et stærkere og mere robust marked for genanvendt plast samt at præsentere idéer til, hvordan man kan overkomme disse barrierer.

Projektet er baseret på en lang række interviews med nøgleaktører fra plastsektoren i Norden. Ifølge resultaterne fra disse interviews kan de mest væsentlige barrierer for et bedre marked for genanvendt plast præsenteres under følgende fire kategorier:

  1. ringe efterspørgsel efter genanvendt plast
  2. manglende kommunikation på tværs af værdikæden
  3. tekniske barrierer for genanvendelse
  4. lovgivningsmæssige barrierer

Mange af barriererne afhænger af hinanden og forstærker ofte også hinanden. Der er eksempelvis tekniske barrierer som er svære at bryde ned med mindre, der investeres i infrastruktur og innovation. Men sådanne investeringer kan blive bremset af bl.a. usikkerhed i forhold til mængderne af brugt plastmateriale samt kvaliteten af det genanvendte materiale, der igen afhænger af de tekniske løsninger.

Forfatterne til det nye policy brief præsenterer samtidig seks tiltag, som kan være med til at nedbryde disse barrierer:

  • Grønne offentlige indkøb af produkter af genanvendt plast samt produkter der er designet til genanvendelse
  • Ecodesign, herunder design til genbrug og genanvendelse
  • Certificering af genanvendt plast
  • Samarbejdsfora som skal øge kommunikationen på tværs af værdikæden
  • En beskatning af, eller et decideret forbud mod, forbrænding af plast
  • Øget investering i innovation inden for genanvendelsesteknologi

 
Du kan hente det nye policy brief her

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.