Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Hvordan skal EU’s fremtidige møbelindustri se ud?

25. august 2022
Hvordan skal EU’s fremtidige møbelindustri se ud?

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har i en ny udtalelse præsenteret et bud. Her er bl.a. forslag om en producentansvar på møbler, kaskadeanvendelse af træ samt krav om bæredygtig og fuldt genanvendelig emballage.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har for nylig præsenteret en udtalelse vedrørende EU’s fremtidige møbelindustri. Med denne udtalelse ønsker udvalget helt generelt at opfordre Europa-Kommissionen til at levere mere integrerede strategier for specifikke økonomiske sektorer. I denne forbindelse har udvalget taget udgangspunkt i møbelsektoren og eksemplificerer her udfordringer og muligheder vedrørende sektorens genopretning og grønne omstilling til en bæredygtig og cirkulær økonomi (bioøkonomi), dens teknologiske transformation (primært drevet af digitaliseringen af industrielle processer) samt sektorens overordnede mål om at håndtere klimaforandringerne.

Under otte hovedoverskrifter præsenterer udvalget dels deres syn på status for den europæiske møbelindustri og dels forslag til, hvordan man kan udvikle den, herunder bl.a. i forhold til konkurrence, uddannelse, digitalisering og arbejdsvilkår, finansieringer og investeringer, men også med særligt fokus på råstoffer, bæredygtighed og grøn omstilling samt cirkularitet.

Alt for mange møbler forbrændes eller deponeres
I udtalelsen påpeges det bl.a., at mellem 80 % og 90 % af EU's kommunalt indsamlede møbelaffald sendes til forbrænding eller deponering. EØSU er især bekymret over manglen på forbrugerinformation og tilgængeligheden af reservedele, hvilket man mener tilskynder til køb af nye møbler frem for cirkularitet. Derfor foreslår udvalget bl.a., at et EU-retligt forbud mod deponering af møbler på lossepladser vil kunne være med til at øge genvindingen og genanvendelsen af værdifulde materialer.

Udvalget mener bl.a. også, at det er afgørende, at møbelproducenterne designer deres produkter på en sådan måde, at de giver mulighed for værdigenvinding og mulighed for at fremme genbrug, reparation, renovering og genanvendelse samt at møbler fremstillet af ægte træ med henblik på at lagre kulstof og dermed bidrage effektivt til bekæmpelsen af klimaforandringer. Generelt påpeges det også, at fremstillingsprocesserne skal fokusere på at stimulere ressource- og energieffektivitet og reducere produktionsomkostningerne.

Det påpeges ydermere, at en ordning for udvidet producentansvar i møbelsektoren muligvis vil kunne øge genbrugs- og genanvendelseskapaciteten i EU samt fremme incitamenter for producenter til at tage hensyn til miljøpåvirkningen hele vejen fra designfasen til slutningen af produkternes levetid.

Kaskadeanvendelse af træ bør prioriteres
Udvalget påpeger også, at møbelsektoren generelt anvender mange råstoffer i produktionsprocessen (f.eks. træ, bambusrør, læder, metal, plastik, tekstiler, glas, skum osv.) og at pålidelig og uhindret adgang til disse råstoffer af en høj kvalitet er afgørende for de europæiske producenter. Træ er et af de mest let tilgængelige og naturligt fornyelige råstoffer, men efterspørgslen stiger konstant, samtidig med at prisen på råstoffer, der overholder EU's regler og standarder, stiger og skaber yderligere pres. I den forbindelse udtrykker udvalget bl.a. bekymring over den generelt faldende tilgængelighed af træ i en høj kvalitet samt de prisstigninger, der er direkte følge af de mange anvendelsesområder, navnlig produktion af vedvarende energi. EØSU mener, at møbel- og træindustrien skaber langt flere fordele i form af merværdi og beskæftigelse end direkte afbrænding af træ, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at sætte en stopper for støtte og andre incitamenter til at anvende træ til produktion af energi. I stedet opfordrer de til "fremme af princippet om kaskadeanvendelse (fremstilling af produkter, genbrug, reparation og genanvendelse, udnyttelse af energiindholdet)" med henvisning til de cirkulære principper.

Endelig påpeger udvalget også, at det går ind for, at bæredygtig og fuldt genanvendelig emballage skal være obligatorisk, og opfordrer i den forbindelse til at det bliver et krav i revisionen af emballagedirektivet.

Om EØSU
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er civilsamfundets stemme i EU. De er et rådgivende organ og en formel platform, hvor repræsentanter for faglige og erhvervsmæssige organisationer i EU og andre kan udtrykke deres synspunkter om EU-spørgsmål. I ville tilfælde har Kommissionen eller Rådet pligt til at høre EØSU, mens det i andre tilfælde er valgfrit.

Læs mere
Du kan læse mere i udtalelsen ”The European furniture industry – Its recovery towards an innovative, green and circular economy”, som du finder her

Du kan også læse mere om det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg her på deres officielle hjemmeside

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.