Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Hvordan skal den kommende køreplan for cirkulær økonomi se ud?

03. januar 2020
Hvordan skal den kommende køreplan for cirkulær økonomi se ud?

Europa-Kommissionen inviterer nu offentligheden til at give deres besyv med på dens kommende køreplan for cirkulær økonomi, som skal sætte retningen for den forestående cirkulære handlingsplan. Svarfristen er 20. januar.

Europas første handlingsplan for cirkulær økonomi, som blev præsenteret i december 2015, er nu ved at være gennemført og arbejdet med en europæisk CØ-handlingsplan 2.0 er dermed påbegyndt. Første skridt blev taget, da Europa-Kommissionen den 23. december 2019 præsenterede et udkast til den køreplan, der skal ligge til grund for den kommende handlingsplan for cirkulær økonomi. Det overordnede mål for den nye køreplan er ifølge Kommissionen at sætte turbo på arbejdet med omstillingen til en cirkulær økonomi samt at fastlægge en langsigtet vision for cirkulær økonomi i EU, hvilket skal styrke den europæiske industri, hjælpe i kampen mod klimaforandringer samt beskytte EU’s miljø.

En moderniseret affaldslovgivning
I den gamle handlingsplan lå bl.a. revisionen af en lang række af de eksisterende affaldsdirektiver, som trådte i kraft i juli 2018 og som blev udarbejdet med henblik på at fremme den cirkulære økonomi i EU. Den kommende handlingsplan forventes, ifølge det nye udkast, at fortsætte dette arbejde, ved at præsentere initiativer, der bl.a. skal arbejde for at reducere affaldsmængderne samt fokusere på en revision af den nuværende transportforordning med henblik på at behandle mere affald indenlands. I tillæg vil handlingsplanen også arbejde for at fremme et velfungerende og integreret marked for sekundære råvarer. Som det også har været nævnt i tidligere udtalelser fra den nye kommissionsformand, vil fokus især være på at tackle ressourceintensive sektorer herunder især tekstiler, byggeri, elektronik og plast. Inden for plastområdet vil fokus især være på emballagekrav, mikroplast samt biobaserede og bionedbrydelige plastprodukter.

Fokus på produkter
Den kommende handlingsplan vil blive suppleret med en ny politik for bæredygtige produkter, som skal analysere produkter og materialers livscyklus for at sikre en bæredygtig brug af ressourcer. Den nye produktpolitik forventes at sætte minimumskrav, der skal forebygge, at miljøskadelige produkter bliver placeret på det europæiske marked samt, at identificere muligheder, der skal prioritere genbrug og reparation frem for genanvendelse. Handlingsplanen vil samtidig også arbejde for at fremme initiativer, der giver forbrugerne bedre muligheder for at bidrage til den cirkulære økonomi ved at give forbrugerne verificerbare, sammenlignelige og pålidelige produktinformationer.

Endelig indikerer køreplanen også, at handlingsplanen skal være med til at fremme kapacitet, færdigheder samt deltagelse af SMV’er på regionalt niveau og i tillæg også adressere faktorer, der kan fremme innovation og investeringer inden for cirkulære forretningsmodeller og teknologier.

Læs mere

Du kan se hele udkastet til den nye køreplan samt bidrage med eventuelle kommentarer, ved at klikke på dette link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872_en.
Svarfristen er 20. januar.

Kommissionen forventes herefter at udarbejde den nye handlingsplan i form af en meddelelse i løbet af marts 2020.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.