Webinar: Hvordan måler man affaldsforebyggelse?

Hvordan måler man affaldsforebyggelse?
30 år efter vi blev europamestre i fodbold, er Danmark nu uofficielle europamestre i produktion af affald. Hvordan tackler vi dette - og hvilke taktikker kan vi tage i brug for at sparke affaldsforebyggelsen fremad?

I regeringens Handlingsplan for cirkulær økonomi fra 2021 hedder det, at ”Danmarks forbrug af produkter og tjenesteydelser resulterer i dag i et samlet træk på ca. 23 tons. naturressourcer pr. indbygger, hvilket er langt over det europæiske gennemsnit på ca. 15 tons. Samtidig har Danmark den kedelige europarekord som det land, der genererer mest husholdningslignende affald pr. indbygger” – 845 kg blev det til i 2020.

Affaldsforebyggelse, herunder genbrug, ligger øverst i affaldshierarkiet, men det er vanskeligt at måle udelukkende ud fra den samlede affaldsmængde pr. indbygger.

I handlingsplanen har regeringen derfor - foruden affaldsmængden - valgt at følge udviklingen gennem følgende indikatorer:

  • Materialefodaftryk (RMC) per indbygger
  • Ressourceproduktivitet opgjort ved at sammenholde Danmarks bruttonationalproduktet (BNP) med materialefodaftrykket (RMC)
  • Samlet klimaaftryk ved offentlige indkøb (mio. tons CO2e)
  • Omsætningen og udbuddet af svanemærkede produkter og services i Danmark
  • Cirkularitet i materialeforbruget opgjort som andelen af affald sendt til genanvendelse (og anden endelig materialenyttiggørelse) af det samlede indenlandske materialeforbrug (DMC).

I en rapport fra Nordisk Ministerråd foreslår forfatterne at bruge data fra eksempelvis online platforme til deling af produkter og salg af brugte varer, digitale produktpas, produktsporing gennem sensorer og tagging, data fra genbrugsbutikker, loppemarkeder og reparationsværksteder, samt big data fra søgemaskiner og sociale medier. Hvilke udfordringer kan der være med at få fingrene i disse data? Og er data kun tilgængelige på nationalt plan eller kan kommunerne også opgøre data for affaldsforebyggelse og herunder genbrug?

I juni 2023 skal EU’s medlemsstater rapportere kvantitative data for genbrug for 2021. I denne første rapport skal man måle det genbrug, der genereres af operatører på genbrugsområdet eller af husholdninger. Rapporten skal indeholde opgørelser for tekstiler, elektrisk og elektronisk udstyr, møbler, byggematerialer- og produkter samt andre produkter, hvor der er vedtaget foranstaltninger.

Deltag i webinaret og bliv klogere på, hvordan man kan måle affaldsforebyggelse - herunder genbrug – og bidrag med din viden og dine erfaringer, så vi kan blive europamestre i affaldsforebyggelse frem for affaldsproduktion.

Program

12:30-12:50
Velkomst og introduktion
Mette Skovgaard, DAKOFA
Mette Skovgaard
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
12:50-13:10
DBA’s Genbrugsindeks

Julie Schoen, Den Blå Avis

13:10-13:30
Progress towards preventing waste in Europe (oplægget holdes på engelsk)

Sanna Due, Det Europæiske Miljøagentur

13:30-13:50
Kan man bruge de data, der flyder rundt i vores digitale samfund?
Bjørn Bauer, NORION Consult
Bjørn Bauer
13:50-14:10
Pause
14:10-14:30
Hvordan kan vi måle reparationers og genbrugs betydning for husholdningers ressourceforbrug og klimabelastning? Erfaringer fra et husholdningssurvey og en miljøberegner
Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet
Michael Søgaard Jørgensen
14:30-14:50
Fælles data og standarder til måling af genbrug og affaldsforebyggelse

Line Friis, Danmarks Miljøportal

14:50-15:30
Debat og spørgsmål
Mette Skovgaard, DAKOFA
Mette Skovgaard
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

07. september 2022
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via Zoom og YouTube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
31. august 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.