Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Hvordan kan teknologi øge kvaliteten af genanvendt plast?

Hvordan kan teknologi øge kvaliteten af genanvendt plast?
DAKOFA inviterer på vegne af Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen til webinar om teknologiudvikling og øget kvalitet i genanvendt plast i regi af partnerskab for intelligent affaldshåndtering, som blev nedsat i den politiske aftale af 16. juni 2020 ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.

En central udfordring i forhold til genanvendelse af plast er at skabe høj kvalitet i de genanvendte materialer. En tilstrækkelig høj og ensartet kvalitet i den indsamlede og sorterede plast er vigtig for at kunne afsætte plasten til produkter af høj kvalitet. Der er for meget plast, som i dag bliver forbrændt. Hvordan kan nye teknologier og digitale løsninger ændre på det, så kvaliteten i genanvendt plast øges, og så plast i højere grad forbliver i cirkulære kredsløb med positive effekter for klima og miljø samt for nye forretningsmuligheder?

Deltagelse er gratis og åben for alle.

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i arrangementet online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

Program

9:30-9:35
Velkomst og introduktion til webinaret

v. direktør Ole Morten Petersen, DAKOFA

9:35-9:45
Velkomst og præsentation af Partnerskab for intelligent affaldshåndtering

v. vicedirektør Torsten Andersen, Erhvervsstyrelsen

9:45-10:05
Forandrede rammevilkår: Betydningen af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”

v. kontorchef Kristian Hovgaard Juul-Larsen, Miljøministeriet, og kontorchef Signe Schmidt, Energistyrelsen

10:05-10:35
Sortering og oparbejdning af plast med henblik på at øge genanvendelse

v. projektleder, Sofie Kastbjerg, Teknologisk Institut – Produkt og Materialekemi

v. seniorspecialist, Thomas Høiberg Giselsson, Teknologisk Institut – Robotteknologi

10:35-10:50
Spørgsmål og debat
10:50-11:05
PAUSE
11:05-11:25
Luminescent digital markering af emballage til at sikre bedre plastgenanvendelse

v. medstifter og formand Ingo Walterscheid, Global Material and Assets Fund

11:25-12:10
Debat og evt. spørgsmål fra chatten

·     Professor Thomas Fruergaard Astrup, DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi

·     CSR-direktør Signe D. Frese, COOP

·     CSR-direktør Thomas Bak Thellesen, Færch

12:10-12:15
Afslutning

v. DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

27. april 2021
kl. 09.30 - 12.15

Hvor

Online via. Zoom/Youtube

Deltagergebyr

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.