Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Online-konference: Hvordan får vi bedst de 10 fraktioner indsamlet og afsat?

Hvordan får vi bedst de 10 fraktioner indsamlet og afsat?
Spande, fællesløsninger, sorteringsanlæg, transport, priser, udenlandske erfaringer - og meget andet.

De 10 fraktioner skal husstandsindsamles, og vi skal have etableret løsninger, der spiller sammen med modtageanlæg til behandling og genanvendelse af de indsamlede mængder. Hvordan kan de løsninger se ud, og kan de fungere såvel nu som fremover?

Høringsfristen for den reviderede affaldsbekendtgørelse vil være overstået. Alle ved, hvad der er på vej og har haft mulighed for at kommentere på rammerne. Medarbejdere i kommuner og affaldsselskaber er i fuld sving med at orientere sig om mulige løsninger til at husstandsindsamle de 10 affaldsfraktioner som krævet i affaldsbekendtgørelsen.

For flertallet af kommuner betyder det husstandsindsamling af flere nye fraktioner, og for mange er der ønske om kombineret indsamling i videst mulige omfang. Samtidig overvejes nye samarbejder og løsninger – men hvilke og hvordan?

Konferencen vil give konkrete input til det videre arbejde med etablering og udrulning. Vi skal høre om spandeløsninger, indsamlingsmateriel både over og under jorden, særskilt og kombineret indsamling,  afsætning og samarbejder.

På dagen inddrager vi både udenlandske og danske erfaringer og undersøgelser. Hvad siger de velkendte sorteringsanlæg i Holland, Belgien og Tyskland, som i flere år har håndteret blandinger af plast, metal og drikkevarekartoner? Og hvor og hvordan afsættes kombineret indsamlet affald, indtil der eventuelt står danske sorteringsanlæg klar? Hvad er erfaringerne med blandinger af metal og glas og kan det kombineres med udsortering af plast fra restaffaldet? Endelig belyses overvejelser bag forskellige løsninger, og hvordan overgangen fra eksisterende ordninger til løsninger med 10 fraktioner kan gennemføres bedst og billigst. 

Deltag i konferencen og få konkrete inputs og idéer til indsamling og afsætning af ”De 10”.

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i konferencen online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden konferencen i en separat email. Hvis du har behov for YouTube linket, så skriv det i bemærkningsfeltet på tilmeldingen.

Program

9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Samfundsøkonomien og affaldsgebyret

9:40-10:00
Hvad er forskellene mellem samfundsøkonomiske konsekvensberegninger, budgetøkonomiske fordelingsanalyser og priser på kommunale renovationsordninger?
Meta Reimer Brødsted, COWI
Meta Reimer Brødsted
COWI

Oversigt over metoder og antagelser bag de forskellige beregninger. Hvilke kan bruges til hvad, og hvad kræver det, når resultaterne skal formidles overfor borgerne? 

10:00-10:10
Spørgsmål
10:10-10:30
Beregning af stigning i affaldsgebyr som følge af ”Klimaplan for grøn affaldssektor og CØ” og evt. nyt om affaldsbekendtgørelsen
Cecilia Andreasson, Miljø- og Fødevareministeriet
Cecilia Andreasson
Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøministeren har på pressemøder nævnt, at de nye krav om sortering og husstandsnær indsamling af 10 affaldsfraktioner vil koste 55 kr. årligt ekstra pr hustand i gennemsnit. Der gives et indblik i de bagvedliggende forudsætninger og beregninger for dette beløb. Hvis den endelige affaldsbekendtgørelse er offentliggjort inden konferencen, vil der også blive givet et overblik over de væsentligste ændringer i forhold til høringsudkastet.

10:30-10:40
Spørgsmål
10:40-11:00
Pause

Session 2: Sorteringsanlæg til affald fra kombineret indsamling og restaffald

Erfaringer fra ind- og udland:
Er der ledig kapacitet hos sorteringsanlæggene og er der nye anlæg på vej? Hvilke typer og kvaliteter af input kan sorteres, og hvad er kvaliteten efter sortering af outputs? Hvor afsættes output til og til hvilke priser? Og hvad bliver den endelige (reelle) genanvendelse og til hvilke produkter? Handles kombineret indsamlet affald mellem landene og bliver det transporteret presset i baller?

11:00-11:20
Plastik/metal/drikkevarekartoner - status for PMD-sorteringsanlæg i Belgien, Holland og Tyskland
Dann De Rooij, SUEZ
Dann De Rooij
SUEZ

Oplægget vil være på engelsk

11:20-11:30
Spørgsmål
11:30-11:50
Sortering af restaffald for at øge genanvendelsen - status for restaffaldsanlæg i Holland
Jelmar Helmhout, OMRIN
Jelmar Helmhout
OMRIN

Oplægget vil være på engelsk

11:50-12:00
Spørgsmål
12:00-12:15
Glas/metal sorteringsanlæg i Danmark og den videre afsætning
Kim Lykke, Reiling Glasrecycling Danmark ApS
Kim Lykke
Kim Holmberg, Ardagh Glass Holmegaard
Kim Holmberg
Ardagh Glass Holmegaard
Jesper Blicher-Nordkvist, Reiling Glasrecycling Danmark ApS
Jesper Blicher-Nordkvist
Reiling Glasrecycling Danmark ApS
12:15-12:25
Spørgsmål
12:25-13:25
Frokostpause
13:25-13:45
Viderehåndtering af drikkevarekartoner fra PMD-indsamling i Belgien, Holland og Tyskland
Michael Brandl, EXTR:ACT
Michael Brandl
EXTR:ACT
Stephanie Zanders, Papierfabrik Niederauer Mühle
Stephanie Zanders
Papierfabrik Niederauer Mühle

Oplægget vil være på engelsk

13:45-13:55
Spørgsmål

Session 3: Analyser af indsamling ved forskellige boligtyper – hvad giver mening og hvor?

13:55-14:20
Fremtidssikret system på Fyn med central eftersortering af restaffaldet
Poul Juul Hansen, Odense Renovation A/S
Poul Juul Hansen

En omkostningseffektiv indsamling og en høj genanvendelse af husholdningsaffaldet kræver, at plastaffaldet og drikkevarekartoner udsorteres fra restaffald. De nye resultaterne fra et færdiggjort projekt fremlægges.

14:20-14:30
Spørgsmål
14:30-14:45
Pause
14:45-15:15
Fra hytte til højhus – hvad giver mening?
Henning Jørgensen, NIRAS
Henning Jørgensen
Inge Werther, NIRAS
Inge Werther

Fra 2-kammer til 4-kammer, fra container til nedgravede, fra husstand til miljøstationer. Rationaler bag mulige valg af scenarier for konkrete områder diskuteres.

15:15-15:25
Spørgsmål
15:25-15:45
Muligheder og priser for mere strømlinet indsamling for 9 kommuner på Sjælland – katalog og mulig roadmap for overgangen
Ejvind Mortensen, Argo
Ejvind Mortensen
Dorte Hvid-Jacobsen, Rambøll Danmark
Dorte Hvid-Jacobsen
15:45-15:55
Spørgsmål
15:55-16:00
Afrunding og tak for i dag
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

08. december 2020
kl. 09.30 - 16.00

Hvor

Online via Zoom/Youtube

Deltagergebyr

Online: Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Online: Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Online: Pris studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.