Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Hvordan bliver vi klar til de nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald?

Hvordan bliver vi klar til de nye regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald?
På dette webinar præsenteres kapitel 11 i den nye affaldsbekendtgørelse, og vi byder på en gennemgang af de nye rammer set gennem forskellige briller.

OBS bemærk ny dato. Datoen er foreløbig og endelig afholdelse afhænger af, at der er en offentliggjort bekendtgørelse og derfor kan webinaret blive rykket igen. 

Affaldsbekendtgørelsen forventes at være offentliggjort inden webinarets afholdelse. Vi bør derfor have klarhed over hvilke nye regler, der fremover gælder for de forskellige led i værdikæden.

Først skal vi høre fra juristen, som vil gennemgå, hvad der er nyt, og hvilke konsekvenser det får for de enkelte led i kæden. Efterfølgende vil henholdsvis en entreprenør/transportør, en rådgiver og en kommune komme med hver deres refleksioner; hvad forventer de hver især og hvilke muligheder og udfordringer ses for fremtidens håndtering af bygge- og anlægsaffald med den nye affaldsbekendtgørelse? 

Der vil være god tid til at stille spørgsmål og debattere med både oplægsholdere og deltagere undervejs. Deltag i webinaret og bliv klar til de nye rammer for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

OBS: Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Hvis du har behov for YouTube linket, så skriv det i bemærkningsfeltet på tilmeldingen.

Program

12:00-12:10
Velkomst og introduktion
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.
Niels Trap, Tre Rådgivende Ingeniører og Biologer
Niels Trap
12:10-12:30
Hvad er nyt i de nye regler? Juristen giver sit bud.
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja

Den nye affaldsbekendtgørelse indeholder nye regler for håndteringen af bygge- og anlægsaffaldet. Men hvad er egentlig nyt? Og hvem skal hvad? Juristen giver sit bud.

12:30-12:40
Opklarende spørgsmål
12:40-12:50
Hvordan bliver vi klar til de nye regler? - set med rådgiverens øjne
Solvejg Qvist, NIRAS A/S
Solvejg Qvist
12:50-13:00
Hvordan bliver vi klar til de nye regler? - set med entreprenørens/transportørens øjne
Rasmus Krag, G. Tscherning A/S
Rasmus Krag
13:00-13:10
Hvordan bliver vi klar til de nye regler? - set med modtageanlæggets øjne
13:10-13:20
Pause
13:20-13:30
Hvordan bliver vi klar til de nye regler? - set med kommunens øjne
13:30-13:40
Opklarende spørgsmål
13:40-14:55
DEBAT: Hvad kan vi gøre for at blive klar til de nye regler?

Facilitering ved Anders Gideon, DAKOFA og Niels Trap, Golder

14:55-15:00
Afrunding og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

08. januar 2021
kl. 12.00 - 15.00

Hvor

Online via Zoom

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.