Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Hvordan bliver nordens bygge- og anlægssektor cirkulær?

21. april 2021
Hvordan bliver nordens bygge- og anlægssektor cirkulær?
En ny rapport undersøger strategier og metoder til implementering af cirkulær økonomi inden for bygge- og anlægssektoren i Norden. Rapporten præsenterer både nationale og lokale strategier og cases fra de nordiske lande og peger samtidig på hvilke barrierer, der hindrer udviklingen samt, hvad man kan gøre for at fjerne dem.

Den nye rapport identificerer og præsenterer først og fremmest en fin oversigt over nationale og lokale strategier i Norden inden for byggeri, renovering og nedrivning. Flere af de identificerede lokale strategier fokuserer ikke kun på den cirkulære økonomi, men i mange tilfælde også på klimaeffekter. Både nationale og lokale strategier er som udgangspunkt ret generelt formuleret, men det ses i flere tilfælde, at de nationale strategier har hjulpet de lokale strategier på vej i forhold til eksempelvis krav til bæredygtigt byggeri. Særligt i forhold til nedrivning og ressourcebesparelse i nybyggeri beskriver flere af de lokale strategier klare mål og konkrete initiativer.

Masser af inspiration at hente
Som et led i udarbejdelsen af rapporten har projektgruppen også identificeret ikke mindre end 115 forskellige cases fra både Danmark, Sverige og Finland samt i en mindre udstrækning også fra Norge, som kort præsenteres i et bilag. Af de 115 cases kan mange ikke knyttes direkte til en lokal eller national strategi, men er måske snarere blevet til på baggrund af inspiration fra disse. Mange initiativer, som er baseret på cirkulære principper, er blevet til med støtte fra nationale forsknings- og innovationspuljer, lokale finansieringsprogrammer eller med støtte fra puljer med tilknytning til den nationale affaldsplan. I rapporten har man ydermere udvalgt 14 af de 115 cases, som man beskriver mere i dybden, idet de på forskellige måder er med til at gentænke de traditionelle værdikæder og til at forme et kredsløb, hvor bygningernes levetid bliver forlænget, produkterne bliver effektivt genbrugt og/eller, hvor materialerne genanvendes. 

Rapporten præsenterer i tillæg også en interessant oversigt over digitale løsninger, som er relevante inden for sektoren. Her præsenteres bl.a. en oversigt over, hvordan de enkelte lande arbejder med digitale løsninger inden for eksempelvis affalds-flows, sporbarhed, materiale- og bygningspas samt platforme til udveksling af overskudsmaterialer og/eller materialer egnet til direkte genbrug.

Muligheder og barrierer
I rapportens anden del fokuserer forfatterne på muligheder og barrierer inden for policy-området. Baseret på de 14 cases bliver barrierer og drivere analyseret, ligesom faktorer, der kan understøtte implementeringen af den cirkulær økonomi samt identificerede barrierer inden for både normer, lovgivning og guidelines bliver beskrevet.

Arbejdet er resulteret i 10 anbefalinger:

  • Vejledninger og konkrete kriterier i forhold til understøttelse af implementering af CØ på lokalt niveau
  • Anvendelse af grønne offentlige indkøb i forhold til at understøtte genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. 
  • -Nordisk input til definitioner af materialespecifikke mål med særligt fokus på hvordan man kan implementere affaldshierarkiet bedre, herunder skelnen mellem forebyggelse, genbrug og højkvalitets genanvendelse fra downcycling og backfilling
  • -Sikring af, at det nordiske perspektiv inkluderes når byggevareforordningen skal revideres og koblet sammen med produktstandarder for CE-mærkning
  • Behov for udvikling af digitale kompetencer gennem hele værdikæden
  • Fremme af end-of-waste og certificeringskoncepter – udveksling af informationer
  • Initiativer, der skal sikre en efterspørgsel efter cirkulære løsninger
  • Et finansieringssystem til start-up virksomheder og demonstration af nye teknologier
  • Uddannelse i cirkulære løsninger inden for byggeriet på videregående uddannelsesinstitutioner
  • Uddannelse af professionelle inden for erhvervet (bygningskonstruktører, designere, myndigheder og rådgivere)

Læs mere

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.