Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Hvordan behandler vi bedst træaffald?

03. november 2022
Hvordan behandler vi bedst træaffald?
Ny undersøgelse skal understøtte beslutningstagere ift. bedre at kunne prioritere mellem forskellige scenarier for behandling af træaffald.

En ny rapport fra Nordisk Ministerråd skal øge forståelsen for, hvilke miljøpåvirkninger forskellige scenarier for behandling af træaffald medfører, og dermed også være med til at understøtte beslutningstagning på en måde, der er praktisk anvendelig for både nationale nordiske myndigheder samt for aktører inden for både den offentlige og private sektor.

I undersøgelsen er en række scenarier for behandling af træaffald blevet undersøgt ved brug af livscyklusvurdering (LCA) og de udvalgte scenarier blev vurderet ud fra to forskellige tilgange. Under den første tilgang (ALCA) begynder systemgrænsen med generering af træaffald og omfatter herefter transport, industriel sortering og forarbejdning, og endelig forskellige behandlingsmetoders produktion af udvalgte output: spånplader, komposit, isolering, bioethanol, biokul og tekstilfibre. Brugen af disse produkter samt end-of-life-behandlingen af dem lå uden for systemets grænser og scenarierne blev holdt op imod et referencescenarie, der omfattede forbrænding af træaffaldet. Under den anden tilgang (CLCA) blev systemet udvidet til også at adressere substitution. Både for de produkter, der ville blive erstattet som følge af produktionen fra træaffaldet og den marginale energi, der fortrænger den energiproduktion, som ville fremkomme i forbindelse med forbrænding af træaffaldet (i dette tilfælde blev naturgas og træbaseret biomasse anvendt som kilder til marginal varme og elektricitet i de udvalgte scenarier).

I forhold til ALCA-undersøgelsen viste undersøgelsen, at produktion af isoleringsmateriale med træaffald ser ud til at være det eneste gode alternativ til forbrænding, mens de øvrige produkter blev udkonkurreret i forhold til stort set alle de undersøgte miljøparametre. Men, når substituerende produkter og marginal energi også blev taget i betragtning (under CLCA-metoden), ser det imidlertid ud til, at flere af produkterne ud over isoleringsmaterialet også udviser gode resultater sammenlignet med forbrænding. Med udgangspunkt i CLCA-metoden viste resultaterne bl.a., at produktion af tekstilfibre fra træaffald kan være et solidt alternativ til at producere viskose og bomuld ligesom at træaffaldsbaseret komposit også klarer sig bedre end komposit fra nyt træ i mange af de undersøgte påvirkningskategorier. Generelt viste valget for marginal energikilde imidlertid at have en væsentlig betydning for resultaterne, især i forhold til biogent globalt opvarmningspotentiale. Holder man dermed resultaterne op imod marginal energi med endnu færre miljøpåvirkninger end biomasse, kunne flere produkter formentlig også vise sig som gode miljørigtige alternativer.

Læs mere
Du kan læse mere i rapporten ”LCA for treatment of wood waste in the Nordics” som du finder her på Nordisk Ministerråds hjemmeside.

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.