Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Hvor strømlinede er vi blevet? - Hvordan går det med de 9 første fraktioner?

Hvor strømlinede er vi blevet? - Hvordan går det med de 9 første fraktioner?
Med den nye affaldsbekendtgørelse trækker Danmark i den europæiske førertrøje og stiller nu lovgivningsmæssige krav om sortering og henteordninger af 9 affaldsfraktioner pr. 1. juli 2021 og tilføjer en 10. fraktion (tekstiler) pr. 1. januar 2022.

Vi skal udsortere 80 pct. dansk plast fra forbrænding i 2030 og knække affaldskurven gennem mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Det er nogle af visionerne i den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni 2020.

Aftalen nævner også, at der skal ses nærmere på affaldsafgifterne, så de understøtter udviklingen mod CO2-reduktioner i affaldssektoren og for at omstille til den cirkulære økonomi, herunder skabe mindre affald og øge genanvendelsen af især plastaffald. Mange af de aftalte ændringer blev implementeret gennem den reviderede affaldsbekendtgørelse af 9. december 2020.

Nu er det ikke længere nok kun at hente dagrenovation og kildesorteret papir / pap ude ved husstandene og supplere med glaskuber i byer med flere end 2000 indbyggere og beholdere på genbrugspladserne til metalemballageaffald og plastemballageaffald.  

Mange kommuner havde dog allerede indført henteordninger for sorteret plastaffald og metalaffald og nogle også for madaffald ude ved husstandene. Den reviderede affaldsbekendtgørelse kræver også, at affaldsfraktionerne som hovedregel skal hentes ved alle husstande uanset boligtype. Og fokus på genanvendelsen skærpes fra indsamlet med henblik på genanvendelse til opnået reel genanvendelse.

Hvordan er det gået med denne gigantiske mundfuld for kommunerne? Hvilke udfordringer har den politiske aftale givet ude i den kommunale virkelighed? Og hvordan kan vi holde det overordnede mål for øje og inspirere hinanden til den lokale indpasning af de nye ordninger, så de bliver effektfulde og godt modtaget?

Webinaret giver et overblik over implementeringen og kommer med et par kommunale eksempler. Der er god mulighed for at stille spørgsmål og komme med input undervejs. Endelig er der lagt op til en bred, afsluttende debat om muligheder og udfordringer i de nye ordninger.

Vi ses online Skt. Hans aftens dag.

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i arrangementet online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

Program

12:30-12:45
Velkomst og introduktion
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
12:45-13:00
Hvorfor denne strømlining af sortering og indsamling i Danmark?
Nina von Bülow, Miljøministeriet
Nina von Bülow

Der gives et indblik i baggrunden for den politiske aftale fra juni 2020, som lagde grunden til strømliningen. Hvad er tidsplanen for hele strømliningen?

13:00-13:20
Status for dispensationerne - hvem kommer med senere og hvorfor?
Berit Hallam, Miljøstyrelsen
Berit Hallam

Der gives et overblik over, hvor mange kommuner, der når hvilke indsamlingsordninger og hvornår. Vi hører også om, hvordan implementering af ordningerne og de forventede effekter kan vurderes.

13:20-13:30
Spørgsmål
13:30-13:45
Hvorfor søgte vi udsættelse - hvornår når vi det og hvordan?
Jens Bondesen, DIN Forsyning
Jens Bondesen

DIN Forsyning/Varde Kommune er udfordret af blandt andet mange sommerhuse med vanskelige adgangsforhold. Udfordringer, der kan være sværere at løse, end det umiddelbart skulle se ud til.

13:45-13:55
Spørgsmål
13:55-14:15
Pause
14:15-14:45
Solrøds nye erfaringer med sortering i ti fraktioner ved alle boligtyper
Camilla Jonassen, Solrød Kommune
Camilla Jonassen

Solrød Kommune er på få år gået fra at være bagud og til at være blandt de første, der sorterer i alle ti fraktioner. Vi hører om deres konkrete erfaringer med, hvad der har virket under udrulningen af de nye fraktioner ude ved husstandene.

14:45-14:55
Spørgsmål
14:55-15:25
Debat - erfaringer og udfordringer ved den store strømlining

Indledning ved Dorte Lykke Hvid-Jacobsen, Rambøll

15:25-15:30
Afrunding

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

23. juni 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via. Zoom/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.