Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Hvor cirkulære er PET flasker?

21. februar 2022
Hvor cirkulære er PET flasker?
Det korte svar er, at kun 17 pct. af den PET der blev sat på markedet som (drikkevare)flasker i 2020, blev brugt til nye flasker. Det mere komplekse svar er, at det kan blive svært opretholde en høj andel genanvendt PET (rPET) i flaske-kredsløbet, fordi materialet ’lækkes’ til andre anvendelser.

På vegne af miljøorganisationen Zero Waste Europe har konsulentfirmaet Eunomia undersøgt den materialestrøm, der stammer fra PET flasker. Der er politisk fokus på denne strøm, da Engangsplast-direktivet indeholder mål om at 90 pct. af alle drikkevareflasker skal indsamles i 2029 og at det gennemsnitlige indhold af rPET i nye flasker er 30 pct. i 2030. 

Af de ca. 3,2 millioner ton markedsførte PET flasker i Europa indsamles ca. 60 pct. til genanvendelse. Indsamlingen sker enten via et pantsystem eller via andre indsamlingssystemer, hvor de gennemsnitlige indsamlingsrater er hhv. 96 og 48 pct. Når man fraregner tab af låg og mærkater samt tab efter sortering og vask, genanvendes omkring 50 pct. af den markedsførte flaske-PET. Hvis materialet ikke anvendes til nye flasker (lukket kredsløb), så bliver det en kaskade-genanvendelse til andre anvendelser, så materialet ikke kan bruges til flasker igen. Analysen viser, at en stor andel af den markedsførte PET bruges til tekstiler og fødevarebakker, så kun 17 pct. genanvendes i nye flasker.

Af de knap 1,8 millioner ton rPET flakes fra flasker bliver 31 pct. brugt til nye flasker, og de resterende 69 pct. går til andre anvendelser (heraf 31 pct. til bakker og 26 pct. til tekstiler). Da alle produkter ikke genanvendes lige meget, er der et samlet ’læk’ på 75 pct. fra hele PET-flaske kredsløbet.

Fraværet af flere lukkede flaske-til-flaske kredsløb gør, at andelen af det genanvendte materiale gradvist siver ud af systemet. Hvis en flaske indeholder 17 pct. rPET, vil der kun være 17 pct., der bliver i kredsløbet, hvilket svarer til, at den næste flaske kun vil indeholde 2,9 pct. af det oprindelige rPET. Hvis andelen er i stedet er 75 pct., vil den være 56 pct. i anden runde – og efter 10 runder vil der stadig være 5,6 pct. rPET tilbage.

I rapporten er der regnet på et 2030 scenario, hvor hele Europa antages at anvende pantsystemer og hvor 90 pct. indsamlingsmålet nås. Selv i dette tilfælde går kun 74 pct. af flaskerne til genanvendelse, hvilket resulterer i et genanvendt indhold af rPET (pellets) på 61 pct. Eunomia skønner, at det er, hvad der maksimalt kan nås for markedet som helhed, eftersom der ikke kan indsamles nok flasker. Andelen kan øges til at 75 pct., hvis indsamlingen øges yderligere samt hvis farvede og uigennemsigtige flasker erstattes af klare.

Desuden bør der satses mere på lukkede flaskekredsløb. Den europæiske interesseorganisation Petcore Europe oplyser til Euractiv, at drikkevareproducenterne har bedt Europa Kommissionen om at sikre flaskeproducenterne bedre adgang til at genanvende PET-flasker.

Rapporten konkluderer, at pantsystemerne er de eneste, der er effektive nok til at nå EU’s indsamlingsmål for 2029. Derfor vil der være behov for at udbrede og udvide dem.

En række europæiske brancheorganisationer har desuden udgivet en markedsrapport, som Eunomia også har bidraget til.

Læs mere

EURACTIV - High recycling rate of PET bottles questioned in new study

Zero Waste Europe - How circular is PET

Natural Mineral Waters Europe, Petcore Europe, Plastic Recyclers Europe, and Unesda - PET market in Europe: State of play 2022

Stigende efterspørgsel på PET flasker til genanvendelse.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.