Webinar: Hvem må tage skraldet? Ny Affaldsaktørbekendtgørelse og Affaldsregisterbekendtgørelse

Hvem må tage skraldet? Ny Affaldsaktørbekendtgørelse og Affaldsregisterbekendtgørelse
Der er lagt op til, at den politiske aftale af 16. juni 2020 - og dennes konsekvenser i affaldsbekendtgørelsen og den kommende nationale affaldsplan - vil få betydelige konsekvenser for de rammer, der vil blive sat for kommunernes affaldsplaner og regulativer.

Som led i dette bliver Affaldsaktørbekendtgørelsen og Bekendtgørelsen om Affaldsregisteret ændret, og de to bekendtgørelser er derfor sendt i høring med høringsfrist den 9. november. Der er tale om væsentlige ændringer i forhold til definitioner, gebyrbestemmelser og standardregulativer. Desuden indbefatter ændringerne, at indsamlingsvirksomheder overtager affaldsproducerende virksomheders ansvar for at sikre høj reel genanvendelse, og indsamlingsvirksomhederne bliver således forpligtet til at dokumentere, hvor stor en del af de enkelte affaldsfraktioner, der reelt bliver forberedt med henblik på genbrug eller genanvendt.

Der reguleres endvidere med indførsel af krav om, at kommunerne skal opkræve særskilte gebyrer hos virksomhederne for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger. Herudover indføres mulighed for at sanktionere borgere, der ikke kan godtgøre, at affald er håndteret i overensstemmelse med kommunens konkrete anvisninger samt virksomheder, der ikke kan godtgøre, at affald enten er håndteret efter kommunens konkrete anvisninger eller eksporteret. Kommunernes mulighed for at vælge, at borgere har objektivt ansvar for affaldsbeholdere udgår desuden fra standardregulativerne.

På dette webinar vil vi dels forsøge at anskueliggøre, hvad det er, der fremgår af bekendtgørelserne og dels lade en advokat og nogle af de involverede parter komme til orde for deres umiddelbare holdninger hertil.

Program

9:30-9:35
Introduktion til webinaret
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
9:35-10:00
Hvad ændres?
Jakob Emil Wulff, Energistyrelsen
Jakob Emil Wulff
10:00-10:10
Spørgsmål til Energistyrelsen
10:10-10:35
Juristens syn på ændringerne
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt
10:35-10:45
Spørgsmål og kommentarer til Jacob Brandt
10:45-11:00
Indsamlernes syn på ændringerne
Niels Bukholt, Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)
Niels Bukholt
Niels Bukholt
Niels er chefkonsulent i Affalds og Ressource Industrien under DI. Han har senest været chefkonsulent i DTL og gennem en årrække været funktionsleder i Miljøstyrelsen og Energistyrelsen for diverse affaldsområder, konsulent i Miljøministeriets departement, intern advokat i Dong Energy (nu Ørsted) for bl.a. kraftværkerne, herunder de dengang 6 affaldsforbrændingsanlæg og Renescience, konsulent i AffaldDanmark og konsulent i DI. Niels har uddannelser indenfor jura, historie, litteraturvidenskab, filosofi og ledelse.
11:00-11:10
Pause
11:10-11:25
En kommunes syn på ændringerne
Inga Larsen, Frederikssund Kommune
Inga Larsen
11:25-11:55
Debat

Deltagere og oplægsholdere

11:55-12:00
Afrunding
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

03. november 2020
kl. 09.30 - 12.00

Hvor

Online via Zoom og YouTube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.