Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Hvad gør vi med problembørnene i skraldespanden? - Kompositter og bioplast

Hvad gør vi med problembørnene i skraldespanden? - Kompositter og bioplast

På seminaret sættes fokus på to af problembørnene i danskernes affaldsspande, nemlig kompositter og bioplast. Vi skal se nærmere på muligheder og udfordringer og hvordan det danske affaldssystem kan håndtere de to udfordringer - i dag og i fremtiden.

Seminarets første session handler om indsamling, håndtering og genanvendelse af papbaserede kompositemballager, primært til drikkevarer, eller bare ”mælkekartoner”.

Indsamling og genanvendelse af mælkekartoner og andre sammensatte papbaserede emballager bør være relativt simpel. Det sker i vid udstrækning i landene omkring os, men alligevel er der etableret meget få løsninger i Danmark. På seminaret forsøger vi at finde ud af hvorfor.

Vi vil give et overblik over mængder, potentialer og genanvendelsesmuligheder samt se på, om økonomien kan hænge sammen. Vi skal høre om både erfaringer fra udlandet samt om de praktiske erfaringer fra en dansk kommune, der igennem mange år har indsamlet drikkevarekartoner til genanvendelse.

På anden session af seminaret skal vi se på et af de nye problembørn i skraldespanden, nemlig bioplasten. Både den biobaserede og den bionedbrydelige volder problemer, på hver deres måde. Både i produktions- og affaldsfasen. Men hvad er problemerne egentlig? Og hvordan kan vi løse dem?

Vi skal se på hvad bioplasten, både den ene og den anden slags, er, hvor den kommer fra og hvad vi kan gøre med den, når vi er færdige med at bruge den. De to overordnede typer af bioplast er meget forskellige og kræver derfor forskellige behandlingsformer; men hvordan passer de ind i det danske affaldssystem, hvis overhovedet?

Vi skal fra producenten høre, hvor, hvordan og af hvem den bionedbrydelige plast kan nedbrydes og vi skal have deres bud på fremtiden inden for den bionedbrydelige plast. Er plast der kan nedbrydes under naturlige forhold på vej? 

Vi slutter hver session af med en grundig debat; hvordan kan vi udnytte potentialer og hvad er faldgruberne?

DAKOFA ser frem til en spændende dag med ny viden, gode debatter og forhåbentlig brugbare løsninger.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering

Session 1: Hvordan løser vi udfordringerne med mælkekartoner og andre sammensatte emballager?

9:30-10:00
Introduktion: Hvad er problemet?
Henning Jørgensen, Affaldskontoret ApS
Henning Jørgensen

Mængder, potentialer og muligheder.

10:00-10:30
Erfaringer fra udlandet
Joe Papineschi, Eunomia, UK
Joe Papineschi
Eunomia, UK

Hvad gør man i andre lande? – både hos vores nærmeste naboer og i resten af Europa.

Oplægget holdes på engelsk og via Skype

10:30-11:00
Erfaringer fra Danmark
Poul Møller, Fredericia Kommune
Poul Møller
Fredericia Kommune

Hvordan har en dansk kommune valgt at håndtere drikkevarekartonerne? Fredericia kommune fortæller om resultater og erfaringer.

11:00-11:30
Debat: Er der potentiale for at udnytte drikkevarekartoner? Hvis ja, hvordan gør vi så?

11:30-12:15
Sandwich og netværk

Session 2: Hvordan er det nu det er med bioplasten?

12:15-13:00
Introduktion: Biobaseret og/eller bionedbrydelig? Hvad er det, hvor kommer det fra og hvordan håndterer vi det?
Peter Sommer-Larsen, Teknologisk Institut
Peter Sommer-Larsen
Peter Sommer-Larsen
Teknologisk Institut
Som seniorspecialist på Teknologisk institut i Plast og Emballage er det Peters fornemste opgave, at sikre at der leveres kvalitet til kunder. Peters fokus er samspillet mellem forskning, udvikling, innovation og uddannelse. 20 års forskning og strategisk styring af udviklingen af ny teknologi baseret på plast og polymermaterialer har givet Peter praktisk erfaring inden for FoU-ledelse, forretningsudvikling og innovation, som personaleleder og inden for IPR og kvalitetssikring. I anvendt forskning har Peter fokuseret på teknologiudvikling, der fører til ny teknologi og opfindelser. Peter har også erfaring med højere uddannelse, forskeruddannelse og kurser til industrien.
13:00-13:30
Kan producenten hjælpe?
Katharina Schlegel, BASF
Katharina Schlegel
BASF

Hvad kan og gør producenterne? Hvordan kan den bionedbrydelige plast nedbrydes, hvem gør det og hvad bliver det til? Hvad er fremtidens bionedbrydelige plast?

Oplægget holdes på engelsk

13:30-14:00
Bioplast i det danske affaldssystem og fremtidens perspektiver
Line Geest Jakobsen, COWI A/S (Forurende grunde og affald)
Line Geest Jakobsen

Hvordan passer de to overordnede typer af bioplast ind i det danske affaldssystem? Hvordan passer bioplasten ind i fremtidens bioøkonomi?

14:00-14:30
Debat: Hvad gør vi i fremtiden med bioplasten? Passer det ind, og hvad skal vi lave om, hvis det ikke gør?
14:30-14:35
Tak for i dag

Hvornår

24. juni 2019
kl. 09.00 - 15.00

Hvor

DAKOFAs lokaler
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.425,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.000,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
10. juni 2019
Download program
Se deltagere
Del denne side