Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Hvad er prisen på cirkulære indkøb?

28. oktober 2020
Hvad er prisen på cirkulære indkøb?
I en ny rapport fra Miljøstyrelsen undersøges potentialet for offentlige grønne og cirkulære indkøb. I rapporten gennemregnes totaløkonomi, samfundsøkonomi og klimabelastning for forskellige typer af cirkulære indkøb inden for 8 forskellige produktområder.

Rapporten giver for de 8 produktområder indblik i mulighederne inden for cirkulære indkøb og et bud på hvilke indkøb, der har den laveste pris og den laveste udledning af klimagasser.

Indkøbene er tilrettelagt, så de svarer til et typisk indkøb i en kommune eller tilsvarende offentlig myndighed, og beregningerne kan derfor bruges som inspirationscase ved udformningen af fremtidige udbud, hvor man ønsker at inkludere cirkulær økonomi, miljøforhold og totaløkonomi.

Cirkulære indkøb bliver i rapporten forstået bredt og omfatter både valg af bæredygtige materialer og produkter, udnyttelse af ressourcer, forlængelse af produkters levetid, deling af produkter, produkter udbudt som service og genbrug/genanvendelse af produkter efter endt levetid.

Det konkluderes, at der for stort set alle produktområder er en sammenhæng mellem de laveste totaløkonomipriser og de laveste klimabelastninger. Det, at tænke cirkulær økonomi ind i udbud og vælge produkter med lavest klimabelastning, vil altså ikke føre til højere priser, men tværtimod til lavere priser, når totaløkonomien vel at mærke tages i betragtning.

Det påpeges, at markedet allerede nu står klar til at tilbyde cirkulære forretningsmodeller for mange produkter. Det fremgår, at alle de i rapporten belyste måder at købe mere cirkulært ind på er tilgængelige på markedet i dag.

Det samlede offentlige indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver er ca. 300 milliarder kroner, hvor kommunerne udgør ca. 223 milliarder, regionerne ca. 40 milliarder og staten ca. 37 milliarder. Kun en mindre del af det samlede indkøb er dog relevant for rapporten, da formålet har været at vurdere indkøb af varer og tjenesteydelser, som er relevant for en bred del af det offentlige og fx ikke bygge- og anlægsopgaver og heller ikke institutionsspecifikke indkøb, dvs. indkøb, der kun købes af få offentlige institutioner. Bygge- og anlægsopgaver er fravalgt, da det fremgår, at området udbydes efter en anden proces end varer og derfor ville være vanskeligt at vurdere efter samme metode. 

I rapporten findes bl.a. tabeller over statens indkøb fordelt på 36 overordnede produktgrupper og over kommunernes indkøb fordelt på 24 overordnede produktgrupper.

Baggrundsmateriale

Du kan læse rapporten her på Miljøstyrelsens hjemmeside 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.