Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Hvad er de politiske muligheder for at øge efterspørgslen?

04. december 2018
Hvad er de politiske muligheder for at øge efterspørgslen?
Dette er temaet for en ny rapport fra Eunomia med titlen: ” Demand Recycled: Policy Options for Increasing the Demand for Post-Consumer Recycled Materials”. Rapporten evaluerer den hidtil anvendte politiske tilgang, undersøger årsagerne til de eksisterende ”markedsfejl” og vurderer en række politiske muligheder for at forbedre markedssituationen.

Rapporten omhandler situationen på det engelske marked (UK), men kan dog alligevel have relevans for det danske marked, herunder særligt i forhold til det kommende danske producentansvar for emballage. I rapporten ses der nærmere på fire mulige poliske muligheder for at øge efterspørgslen på sekundære råvarer fra post-consumer affald, herunder:

-      Afgifter på jomfrulige råvarer

-      Et gebyr-rabat-system

-      Handel med kreditter

-      Etableringen af én organisation for producentansvar

 

Rapporten kommer frem til, at det vil være interessent at overveje gebyr-rabat-systemet. Dette system indebærer, at der indføres et gebyr, som pålægges ved køb af produktet. Dette gebyr foreslås differentieret ud fra miljøomkostningerne, hvor der enten bruges primære råstoffer som reference eller omkostninger forbundet med den primære produktion. For at verificere oprindelsen af det genanvendte materialer foreslås et sekundært materialecertifikat, som følger materialet fra et punkt i udbudskæden. Dette gebyr vil så blive udbetalt til de virksomheder, som anvender det genanvendte materiale i en ny produktion og certifikatet vil blive brugt som et bevis på, at materialet er genanvendt og at udbetalingen sker.

I rapporten findes flere detaljer for, hvordan dette gebyr kan udbetales. Det fremhæves, at dette tilbage betalingssystem vil have en fordel i relation til variationen af designet for disse produkter og i relation til den administrative byrde, da dette system anses for at  være mindre komplekst end fx en skattefinansieret ordning samtidig med, at det hævdes, at dette vil en give en bedre stabilitet i incitamentsstrukturen.

Udover, at de fire politiske muligheder giver rapporten, som sagt, også nogle bud på hvad det er for nogle markedsfejl, der skaber de nuværende barrierer for markedet for genanvendte post-consumer materialer.

Rapporten er udarbejdet af Eunomia for The Resource Association og kan downloades her

 

 

 

 

 

 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiPlast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.