Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Holland bygger med genanvendt beton

19. maj 2017
Holland bygger med genanvendt beton
En gruppe danske aktører besøgte i sidste uge Holland for at blive klogere på både teknik, rammebetingelser og markedsforhold for nedrivning, oparbejdning og genanvendelse af betonaffald til produktion af ny beton. Og vi blev klogere – både på, hvad de gør i Holland men også på hinanden. I denne nyhed kan du læse om det udbytte, som vi fra DAKOFA tog med hjem fra turen.

God ide at tage værdikædens aktører med på tur

Studieturen var et led i et initiativ, som DAKOFA og Dansk Beton i fællesskab har igangsat med det formål at fremme samarbejdet, dialogen og forståelsen mellem parterne i værdikæden på tværs af sektorer. Med inspiration fra de hollandske løsninger er det hensigten i fællesskab at udvikle de rette rammebetingelser og danske løsninger for genanvendelse af beton til produktion af ny beton. På turen deltog derfor repræsentanter hele værdikædens aktører; nedrivere, centrale og lokale miljømyndigheder, affaldsbehandlere, betonproducenter, arkitekter og bygherre. 

Det var ganske tydeligt på turen, at deltagerne havde stort udbytte af, at værdikæden var samlet. Ebbe Naamansen fra RGS90 siger:

”Jeg fik virkelig et stort udbytte af turen. Jeg fik naturligvis opdateret min tekniske viden, det var forventet. Men samværet med alle de andre interessenter gav også et stort udbytte og forståelse for deres position og tankegang” 

Samarbejde i værdikæden - Green Deal

I Holland har man med stor succes arbejdet værdikædebaseret på at fremme genanvendelse af beton. Tilbage i 2010 etablerede man en såkaldt ”Green Deal om bæredygtig beton” – en frivillig aftale mellem regering og industri. Green Deal konceptet er et godt værktøj til indledningsvis at skabe en platform for dialog og samarbejde mellem aktørerne. Efter den første periode med fokus på de mere tekniske spørgsmål omkring teknologier til blandt andet reduktion af CO2, blev Green Deal Betons arbejde i 2015 fokuseret på at informere og tilbyde kunder (mest kommuner) hjælp og information omkring bæredygtig beton. Arbejdet resulterede i, at bæredygtig beton i mange tilfælde blev brugt i projekter, hvor det oprindeligt ikke var planlagt. Disse projekter fik meget medieopmærksomhed og har været medvirkende til at sprede information og erfaring omkring bæredygtig beton.

Rammer og værktøjer som fremmer et marked

Konkrete nationale CØ mål skaber stabile rammer
Den Hollandske regering udgav i 2016 en national strategi for cirkulær økonomi. Under besøget i Holland blev strategien nævnt som et vigtigt pejlemærke for de politiske visioner for udviklingen. Strategiens konkrete mål bidrager til at skabe stabile rammer for udviklingen. Det første konkrete mål i strategien er med strategiens egne ord ambitiøst men ikke uopnåeligt: 50% reduktion i forbruget af råvarer som mineraler, fossile brændstof og metaller I 2030. 

Afgiftslettelser på miljørigtige investeringer
I 2017 har den hollandske regering afsat 137 millioner euros til afgiftslettelser på miljørigtige investeringer (MIA/Vamil). Det gør investeringer i bæredygtig beton økonomisk attraktivt, idet bygherre ifølge det hollandske Theo Pouw Group får op til 50 Euro per m2 genanvendt beton indeholdende minimum 30% genanvendte materialer. Det skal være dokumenteret, at både de miljø- og kvalitetsmæssige egenskaber af betonen med genanvendte materialer er mindst lige så gode som for beton fremstillet på virgine råstoffer. 

Fokus på CO2-reduktion giver point ved udbud
”CO2 PERFORMANCE LADDER” er et certificerbart CSR værktøj i Holland. Værktøjet tilskynder virksomhederne til at have fokus på energiforbrug og CO2-udledning og til at reducere dette. Værktøjet bruges i stigende grad i forbindelse med udbud og krav til miljøkvalitet relateres til dette værktøj (påvist reduktion i energiforbrug og CO2-udledning). Ved bedømmelse af tilbud kan man opnå at få tilskrevet point, hvis man er certificeret i henhold til værktøjet. 

Certificering af nedrivning 
Selv om man i Holland ikke har helt samme opmærksomhed på miljøkortlægning og sanering af miljøfremmede stoffer inden nedrivning, som vi har i Danmark, har man været gode til at udarbejde systemer og ordninger for certificering, herunder også af nedriverne. 

Byggeri og anlæg i Holland gennemgår en miljøsanering inden nedrivning, som hovedsageligt består i at frasortere de materialer, som visuelt kan fastslås at være problematisk og uønskede i den genanvendte strøm. Betonaffaldet transporteres herefter til behandlingsanlægget, hvor det gennem adskillige sorteringstrin og vaskeprocesser kommer ud i den anden ende som sekundære råstoffer (ligner nærmest en ren stenfraktion – fri for mørtlen). På nuværende tidspunkt oparbejdes ca. 30% af den indkommende betonfraktion til en kvalitet, som er attraktiv at genanvende i produktionen af ny beton. Der arbejdes på også at kunne anvende de finere fraktioner af betonaffaldet. 

OBS: Vi leder efter håndbogen for certificeringsordningen 

Dokumentation af produktkvalitet gennem produktmærkning
Det oparbejdede produkt er CE-mærket og opfylder de tekniske og miljømæssige kriterier fastlagt i standarder og lovgivning.  De CE-mærkede produkter opfylder de tekniske krav i Byggevareforordningen (EU 305/2011) og i EN 12620. De miljømæssige kriterier (grænseværdier for udvaskning af miljøfremmede stoffer) er fastsat for alle materialer, der bringes i kontakt med jord og vandmiljø i Soil Quality Decree.

Det rette ”Mind-set”

Noget helt andet, som var både interessant og lærerigt, var det ”mind set”, vi mødte hos de hollandske aktører i arbejdet med genanvendelse af betonaffald. Målet var sat, og på alle områder arbejdede man med at udvikle og forbedre processerne for at skabe både positiv miljøeffekt og økonomi i forretningen. MEN udviklingen skete også i en erkendelse af, at ikke alle udfordringer kan løses i et hug, man er nødt til at begynde et sted og arbejde sig frem, og hele tiden med målet for øje. 

Forberedelse og opfølgning på turen

Deltagerne på studieturen mødtes inden turen for at få en fælles forståelse af de danske udfordringer og barrierer. Til august mødes gruppen igen for at diskutere om, og hvordan de hollandske løsninger kan overføres til danske forhold. 

Mere information om initiativet kan fås ved henvendelse til Jette Bjerre, DAKOFA (jbh@dakofa.dk) eller Thomas Uhd, Dansk Beton (thu@danskbyggeri.dk)

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.