Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

01. oktober 2019
Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Lovforslaget, der er i høring frem til 8. november 2019, tilsigter at gennemføre ændringer i artikel 28 om affaldshåndteringsplaner og artikel 29 om affaldsforebyggelsesprogrammer i det nye affaldsdirektiv, der skal være implementeret inden den 5. juli 2020.

Forslaget indeholder bl.a. en hjemmel til at fastsætte planens indhold med direktivets nye krav om vurdering af ordninger for særskilt indsamling af affald og foranstaltninger til imødegåelse og oprydning af henkastet affald.

Forslaget gennemfører desuden de ændrede krav til affaldsforebyggelsesplanens indhold ved en bemyndigelse i miljøbeskyttelseslovens § 50 e, stk. 2, til at fastsætte indholdet af den nationale affaldsforebyggelsesplan, i det omfang det er nødvendigt for at kunne gennemføre EU-retlige forpligtelser i dansk ret. Efter ændringen skal planen, udover de tidligere indholdskrav, indeholde en redegørelse for hvordan Danmark efterlever kravene til forebyggelsesforanstaltninger samt et specifikt program for forebyggelse af madaffald.

Lovforslaget er i offentlig høring og du kan her på Høringsportalen finde høringsbrevet samt selve lovforslaget.

Det nye affaldsdirektiv findes her på DAKOFAs hjemmeside

Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om at modtage eventuelle høringssvar senest den 8.november 2019 kl. 12.00. Høringssvar bedes sendt til mfvm@mfvm.dk med kopi til mabpe@mfvm.dk med angivelse af journalnummer 2019-6081 i emnefeltet. 

 

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.