Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring - udkast til bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg

14. juli 2017
Høring - udkast til bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg i høring. Formålet med ændringerne er at efterkomme ønske herom fra affaldsselskaberne og på baggrund af forslag fra Regelforenklingsudvalget på Havneområdet i Trafik- og Byggestyrelsen. Bekendtgørelsen foreslås, at den træder i kraft 1. januar 2018.

I korte træk vedrører ændringerne maskinmodulet og A-beviset for driftsledere på spulefelter.

Det foreslås, at maskinmodulet udgår, da det vurderes, at kursisterne i forvejen har tilstrækkeligt kendskab til emnerne. 

Der foreslås indført et ”A-beviset for driftsledere på spulefelter”. Det vurderes, at aktiviteterne på et spulefelt er væsentlig anderledes og simplere end på et almindeligt deponeringsanlæg, og dele af undervisningen til et A-bevis er overflødig. ”A-beviset for driftsledere på spulefelter” omfatter driftsledermodulet svarende til 2-3 dages undervisning. Dette anses for nødvendigt, da det indeholder emner som myndighedskontakt, instruktion/oplæring af personale og årsrapportering.

Høringssvar sendes til mst@mst.dk med kopi til Benita Thostrup (benth@mst.dk) og Preben Bruun (pbr@mst.dk), med angivelse af j.nr. MST-7719-00073.

Høringsfristen er d. 4. august 2017, kl. 12.00.

Høringsmaterialet findes på høringsportalen

Læs mere i vidensbanken

Deponering
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.