Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring om miljøvirkninger af affaldshåndtering: revision af EU's affaldsrammedirektiv

11. juli 2022
Høring om miljøvirkninger af affaldshåndtering: revision af EU's affaldsrammedirektiv

Frist den 16. august 2022

Som forberedelse til en revision af affaldsrammedirektivet er Europa-Kommissionen i gang med en konsekvensanalyse (impact assessment) og ønsker derfor at indsamle dokumentation om bl.a. de eksisterende resultater, meninger og viden om problemet, gennemførligheden og de mulige virkninger af alternative foranstaltninger, og indsamle eksempler på bedste praksis og synspunkter om nærhedsprincippet i forbindelse med mulige foranstaltninger. 

Det overordnede mål med revisionen er at øge beskyttelsen af miljøet og folkesundheden mod konsekvenserne af affaldshåndtering. De specifikke mål er at reducere affaldsproduktionen, øge genanvendelsen og forbedre særskilt indsamling for at fremme forberedelse til genbrug og genanvendelse af høj kvalitet. 

Deltag her (onlinespørgekema)Høring - Environmental impact of waste management, revision of EU waste framework

Affaldsrammedirektivet findes her

Læs mere i vidensbanken

EU love & rammebetingelser
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.