Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring om kommunernes pligt til at etablere genbrugsområder på genbrugspladserne

01. september 2022
Høring om kommunernes pligt til at etablere genbrugsområder på genbrugspladserne
Kommunerne skal senest den 1. januar 2024 etablere minimum et genbrugsområde på hver af de kommunale genbrugspladser. Udkastet til udmøntningen af dette krav er nu i høring.

Det fremgår af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020”, at de kommunale genbrugspladser fortsat skal være et centralt led i at sikre så meget genbrug og genanvendelse som muligt, og at kommunerne fortsat skal drive genbrugspladserne. Det fremgår endvidere af Klimaplanen, at alle kommunale genbrugspladser fremadrettet forpligtes til at stille et genbrugsområde, container el. lign. til rådighed, hvor borgerne kan aflevere genstande til genbrug. Denne deltag af aftalen blev der skabt hjemmel til i MBL § 50 f., der netop er indført ved Lov 898.

I MBL § 50 f bemyndiges miljøministeren til at fastsætte regler, der forpligter kommunalbestyrelsen til at etablere genbrugsområder på kommunens genbrugspladser, således at den cirkulære økonomi styrkes ved, at flere genstande bliver genbrugt. § 50 f bemyndiger også miljøministeren, til at fastsætte regler for genbrugsområdernes størrelse, indretning, drift og anvendelse.

Miljøministeren har derfor hjemmel til at fastsætte regler om, hvem der kan aflevere genstande til genbrug og i hvilket omfang. Miljøministeren vil ligeledes kunne begrænse adgangen til at aflevere genstande i området, hvis det bliver nødvendigt for at sikre et velfungerende genbrugsområde. Imidlertid er det vurderet, at der ikke er behov for at fastsætte regler om dette på nuværende tidspunkt.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har ressortansvar i forhold til afsætning af genbrugsgenstandene til de private aktører samt for kommunernes inddragelse af de frivillige organisationer i den lokale udmøntning og hertil gebyrfinansiering af ordningen. Det fremgår derfor af høringsbrevet, at Energistyrelsen vil udarbejde en separat bekendtgørelse om dette, som forventes sendt i høring i løbet af efteråret.

Udkastet til bekendtgørelsen, der netop er sendt i høring indeholder derfor udelukkende en pligt for kommunalbestyrelserne til at etablere genbrugsområder på de kommunale genbrugspladser, og er udformet til at give kommunerne fleksibilitet, så områderne kan tilpasses og indrettes efter de lokale forhold og variationer. Det er i bekendtgørelsesudkastet overladt til kommunerne at afgøre størrelse, indretning, drift og anvendelse af genbrugsområdet.

Bekendtgørelsesudkastet indeholder en begrænsning af pligten, ved at undtage genbrugspladser, der kun modtager haveaffald og jord.

Bekendtgørelsen er i høring frem til 3. oktober 2022 og vil træde i kraft 1. januar 2023

Læs mere her

Du finder hele høringsmaterialet her på høringsportalen 

Læs mere i vidensbanken

Affaldsforebyggelse & genbrug
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.