Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring: Lovforslag om kommunal erhvervsvirksomhed, kontroludbud og ny klagemyndighed

14. marts 2019
Høring: Lovforslag om kommunal erhvervsvirksomhed, kontroludbud og ny klagemyndighed
Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop nu et lovforslag om kommunal og regional erhvervsvirksomhed, et lovforslag om prissætning, kontroludbud og en ny klagemyndighed i forhold til kommunale og regionale erhvervsaktiviteter i høring.

Ifølge høringsbrevet indeholder forslagene overordnet følgende ændringer:

  • Med lovforslaget om kommunal og regional erhvervsvirksomhed lovfæstes kommunal- og myndighedsfuldmagtsregler om erhvervsvirksomhed.
  • Med lovforslaget om prissætning og klagemyndighed i forhold til kommunale og regionale erhvervsaktiviteter samt kontrolbud foreslås nye prissætningsregler. Derudover foreslås en ny klagemyndighed for offentlige erhvervsaktiviteter. Om denne klagemyndighed henvises til et udkast til lovforslag som Erhvervsministeriet har sendt i høring samtidig med nærværende høring.

Ifølge høringsbrevet fra Erhvervsministeriet fremgår det, at der foreslås etableret en uafhængig klagemyndighed for offentlig erhvervsaktivitet i Nævnenes Hus i Viborg. Det foreslås, at klagemyndigheden grundlæggende skal tage stilling til to ting:

  • Om den udførte erhvervsaktivitet er lovlig, dvs. om konkrete aktiviteter har den fornødne hjemmel.
  • Om priserne på erhvervsaktiviteten er fastsat lovligt, så der er tale om en fair og lige konkurrence i forhold til private virksomheder. 

Lovforslaget om kommunal og regional erhvervsvirksomhed indeholder bl.a. regler for biproduktion, overkapacitet og accessorisk virksomhed.

Økonomi- og Indenrigsministeriet og Erhvervsministeriet anmoder i høringsbrevene om, at eventuelle bemærkninger til de tre lovudkast skal være ministerierne i hænde senest den 8. april 2019.

Høringsmaterialet:
Høringsbrevet vedr. kommunal virksomhed og kontroludbud

Forslag til lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed

Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven og forskellige andre love (Prissætning af kommunernes og regioners erhvervsaktiviteter, klageadgang til klagemyndigheder for offentlige erhvervsaktiviteter samt kontroludbud)

Høringsbrev fra Erhvervsministeriet om forslag til lov om klagemyndighed for offentlige erhvervsaktiviteter

Forslag til lov om klagemyndighed for offentlige erhvervsaktiviteter

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.