Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring (kort frist) - lovforslag om forhøjelse af afgifterne på blandt andet bæreposer og engangsservice

20. november 2019
Høring (kort frist) - lovforslag om forhøjelse af afgifterne på blandt andet bæreposer og engangsservice

Skatteministeriet har udsendt forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven i høring (forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak). Bemærk den korte høringsfrist.

Ved at nedbringe mængden af bæreposer og engangsservice og i sidste ende affald, bidrager lovforslaget ifølge regeringen til den grønne omstilling. Ved at mindske plastikforbruget og øge genanvendelsen sikres at mindre plastik ender i naturen.

Med lovforslaget foreslås, det at fordoble emballageafgiften på bæreposer af papir og plast samt engangsservice.

Afgiften for poser af papir m.v. foreslås hævet fra 10 kr./kg til 20 kr./kg.

Afgiften for poser af plastik m.v. foreslås hævet fra 22 kr./kg til 44 kr./kg.

Disse afgifter gælder for poser fremstillet af papir eller plast m.v. med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 l.

Afgiften for engangsservice foreslås hævet fra 19,20 kr./kg til 38,40 kr./kg.

Forhøjelsen af emballageafgiften på bæreposer m.v. og engangsservice skønnes at nedbringe forbruget af bæreposer med ca. 20 pct. Tilsvarende skønnes forbruget af engangsservice at falde med 16 pct.

Det foreslås, at forhøjelserne af emballageafgiften på bæreposer og engangsservice træder i kraft den 1. januar 2020.

Skatteministeriet anmoder om at eventuelle bemærkninger til lovforslaget fremsendes senest mandag den 25. november 2019.

Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk med henvisning til journalnummer 2019-6303. Der bedes samtidig sendt en kopi til både ec@skm.dk og ass@skm.dk.

Selve høringsbrevet kan ses her, resuméet her og lovforslaget her

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.