Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring: Implementering af engangsplastdirektivet

23. september 2020
Høring: Implementering af engangsplastdirektivet
Miljø- og fødevareministeriet har netop sendt lovforslaget ” lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse – implementering af engangsplastdirektivets bestemmelser om udvidet producentansvar og oprydningsansvar” i høring. Høringsfristen er d. 18. november 2020 kl. 12.00.

Lovforslaget tilsigter at gennemføre en række nye bestemmelser om udvidet producentansvar i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/904/EU af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (engangsplastdirektivet).

Engangsplastdirektivet indeholder krav om at etablere ordninger for udvidet producentansvar på følgende produkter: fødevarebeholdere, indpakningsposer og – folier, drikkevarebeholdere, drikkebægre, letvægtsplastbæreposer, vådservietter, balloner og filtre til tobaksvarer af engangsplast samt fiskeredskaber, der indeholder plast.

Med henblik på at gennemføre disse krav, foreslås med lovforslaget en række nye lovhjemler i miljøbeskyttelseslovens § 9, som gør det muligt at etablere udvidede producentansvarsordninger i overensstemmelse med engangsplastdirektivet. Med lovforslaget foreslås derfor hjemmel til 3 nye ordninger for udvidet producentansvar samt en udvidelse af det gældende producentansvar på emballage:

  1. Producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast.
  2. Producentansvar og oprydningsansvar for drikkevarebeholdere og drikkebægre, der ikke er emballage.
  3. Producentansvar og oprydningsansvar for balloner, vådservietter og filtre til tobaksvarer.
  4. Oprydningsansvar for visse emballager af engangsplast. 5 af de 8 engangsplastprodukter er typisk emballage og vil derfor være omfattet af den gældende ordning for udvidet producentansvar for emballage.

Fristen for at sætte de nødvendige lovhjemler i kraft er den 3. juli 2021. Lovhjemlerne vil efterfølgende skulle udmøntes i bekendtgørelser, herunder gennem ændring af emballagebekendtgørelsen og en ny bekendtgørelse om engangsplastprodukter og andre plastprodukter. Fristen for den senere udmøntning og anvendelse af bestemmelserne er den 31. december 2024 (for bestemmelser vedrørende filtre til tobaksvarer er fristen dog den 5. januar 2023).

Der afholdes webinar den 5. oktober 2020 kl. 09.30-12.00 med henblik på blandt andet at informere om indholdet af lovforslaget og intentionerne bag, hvor der vil være mulighed for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål i interessentkredsen. Webinaret afholdes i samarbejde med DAKOFA og er åbent for alle og gratis at deltage i. Yderligere information om webinaret, herunder dagsorden og tilmelding, kan findes her

Du finder høringsmaterialet her på høringsportalen

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.