Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring - EU-metode til måling af madaffald. Høringsfrist 4. april

08. marts 2019
Høring - EU-metode til måling af madaffald. Høringsfrist 4. april
Kommissionens retsakt om gennemførelse af en målemetode for madaffald er sendt i høring. Høringsfristen er den 4. april.

EU-kommissionen skal senest den 31. marts levere en række delegerede retsakter, som skal være med til at sikre ensartede målinger og implementering af de konkrete mål opstillet i det reviderede affaldsdirektiv.

Nu er den første af disse gennemførselsretsakter sendt i høring og vedrører måling af madaffald. Den skal være med til at sikre, at affaldsdirektivets krav om medlemsstaternes arbejde med at begrænse produktionen af madaffald (jf. artikel 9, stk. 1, litra g, og stk. 5 og stk. 8) ) bliver overvåget og vurderet på sammen måde. 

Retsakten refererer til de relevante EAK-koder (herunder undlader at referere til have-parkaffald) samt angiver målehyppighed og giver nogle overordnede retningslinjer for accepterede målemetoder.

Tilsyneladende er "food waste drained as or with waste water" (dvs. ikke opsamlet, pulpet madaffald bortskaffet med køkkenkværn samt drikkevarer mv. som du hælder ud) undtaget fra at skulle indgå som del af (måling af) madaffald.

Retsakten tager ikke stilling til, hvilke dele af madaffald som er madspild (dvs. indeholder ikke en definition af madspild). 

Indenfor de næste 3 uger må der forventes at blive offentliggjort kommissionsudkast til retsakter med fælles (evt. opdaterede) EU-metoder til måling af: 

  • Forberedelse mhp. genbrug og genanvendelse af affaldsmaterialer fra husholdninger, som minimum papir, metal, plastik og glas
  • Genbrug, genanvendelse og anden materialenytttigørelse af affald af ikke-farligt bygge og nedrivningsaffald,
  • Forberedelse mhp. genbrug og genanvendelse af kommunalt affald (herunder også hjemmekompostering og metal fra slagge fra forbrændt affald)
  • Genbrug
  • Gennemsnitlige tabsandele for sorteret affald for henholdsvis forskellige affaldstyper og forskellige affaldshåndteringspraksisser. 
  • Industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse
  • Særskilt indsamlet og behandlet olieaffald 

Kommissionns udkast til gennemførselsretsakt "Commission delegated decision ... suplementing Directive 2008/98/EC ... a common methodology and minimum quality requirements for the uniform measurement of levels of food waste ", 06/03/2019, og adgang til at afgive høringssvar, kan findes her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.