Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring: Bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold. Frist 2. maj.

09. april 2018
Høring: Bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold. Frist 2. maj.
Fødevarestyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse i høring, som skal erstatte den nuværende bekendtgørelse om anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordbedringsmidler med animalsk indhold. Fristen for høringssvar er 2. maj 2018 kl. 12.00.

Fødevarestyrelsen vil med den nye bekendtgørelse foretage en revision af den nuværende bekendtgørelse om anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordbedringsmidler med animalsk indhold (nr. 302 af 12. april 2011) for så vidt angår:

  • Behandling af visse animalske biprodukter, der skal anvendes som organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler i Danmark
  • Behandling af visse animalske biprodukter i biogasanlæg ved "andre specifikke krav"
  • Anvendelse af kategori 1 glycerin i biogasanlæg
  • Driftslederes registrering af anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler

De nye muligheder med behandling af visse animalske biprodukter i biogasanlæg ved "andre specifikke krav" afspejler de alternative temperaturer og holdetider, som også findes i bilag 3 i Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål, nr 843 af 23. juni 2017. De nye muligheder gælder kun, hvis digestatet (nedbrydningsaffaldet, den afgassede biomasse) anvendes i Danmark og kun for følgende animalske biprodukter:

  1. Køkken- og madaffald
  2. Æg og ægprodukter
  3. Tidligere fødevarer
  4. Tidligere foder.

Der er fortsat mulighed for at anvende gennemførelsesforordningens behandlingsmuligheder (herunder fx 70 gr i 1 time ved en partikelstørrelse på max. 12. mm) for de fire angivne animalske biprodukter. Øvrige animalske biprodukter end de ovenfor angivne fire har ikke mulighed for lempeligere krav end fastsat i gennemførelsesforordningen (nr. 142 fra 2011) til biproduktsforordningen (nr. 1069 fra 2009). 

Miljøstyrelsen har i Bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål også en mulighed for kontrolleret hygiejnisering i en reaktor ved 70 gr i 1 time. Dette kan være en relevant mulighed ved fx centrale komposteringsanlæg med iblanding af køkken- og madaffald (herunder kildesorteret, vegetabilsk dagrenovation) eller ved andre typer af biogasanlæg end de almindelige biogasfællesanlæg i Danmark.

Fødevarestyrelsens nye bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1. juli 2018 og vil erstatte bekendtgørelse nr. 302 af 12. april 2011.

Styrelsens høringsbrev og udkast til den nye bekendtgørelse kan findes på Høringsportalen her 

Fødevarestyrelsen anmoder om at modtage eventuelle høringssvar senest onsdag den 2. maj 2018 kl. 12.00.

Den nugældende bekendtgørelse om anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold, nr. 302 fra 2011 kan findes på Retsinformation her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.