Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Høring af udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed

Høring af udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed
På dette seminar vil Miljøstyrelsen gennemgå den nye branchebekendtgørelse, og hvilken betydning den får for miljøreguleringen af de omfattede virksomheder. Vi skal endvidere høre branchens syn på det foreliggende udkast.

Udsolgt

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til en ny branchebekendtgørelse for affaldshåndteringsvirksomheder i høring. Med den nye bekendtgørelse vil en række affaldshåndteringsvirksomheder ikke længere skulle have en individuel miljøgodkendelse, men vil i stedet være reguleret via branchebekendtgørelsen. Bekendtgørelsen fastsætter generelle, standardiserede og direkte bindende krav om anmeldelse af etablering, ændring og udvidelse samt miljøkrav til virksomhedernes indretning og drift. De omfattede virksomheder skal jf. branchebekendtgørelsen anmelde sig og kan efter 6 uger igangsætte aktiviteterne, såfremt myndigheden ikke har indsigelser mod det anmeldte

Program

9:30-9:35
Velkomst, registrering og morgenbrød
9:35-10:35
Gennemgang af udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed samt forventning til hvilken betydning den forventes at få
Mette Lumbye Sørensen, Miljøstyrelsen
Mette Lumbye Sørensen
10:35-11:25
Branchens syn på udkast til bekendtgørelse

Jordrenseanlæg og -karteringspladser
v/ Annica Flade, Norrecco

Komposteringsanlæg og biaktiviteter på deponeringsanlæg
v/ Martin Johansen, Klintholm I/S og Steen Stentsøe, COWI

Anlæg til neddeling af bygge- og anlægsaffald
v/ Richard Kristensen, Kingo

11:25-11:40
Pause
11:40-12:00
Udkast til bekendtgørelse set gennem den kommunale myndigheds briller
Rasmus Burmeister, Københavns Kommune
Rasmus Burmeister
Københavns Kommune
Finn Rasmussen, Københavns Kommune
Finn Rasmussen
Københavns Kommune
12:00-12:25
Glæder og bekymringer i relation til udkastet til branchebekendtgørelsen fra organisationerne
12:25-12:45
Debat og opsamling
12:45-13:00
Afslutning og sandwich

Hvornår

27. marts 2019
kl. 09.30 - 13.00

Hvor

DAKOFAs lokaler
B!NGS, Vesterbrogader 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V.

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.600,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.700,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
14. marts 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.