Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring af ny vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen - frist 20. marts

21. februar 2020
Høring af ny vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen - frist 20. marts
Vejledningen ændres for at være i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse om miljøtilsyn, og der er tilføjet nye opslag.

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til ny vejledning om bekendtgørelse om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen) i høring.

Den nye vejledning er en opdatering (erstatning) af Miljøstyrelsens tidligere wiki-vejledning og forventes offentliggjort digitalt i løbet af 2020. Formålet med opdateringen er at:

  • bringe vejledningen i overensstemmelse med den nugældende miljøtilsynsbekendtgørelse af 9. december 2019
  • uddybe vejledningen på en række punkter
  • udvide vejledningen med nye opslag.

Udkast til vejledningen er udarbejdet i samarbejde med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra KL, Landbrug og Fødevarer, Dansk Industri, Fredericia Kommune, Horsens Kommune, Ikast-Brande Kommune, Odense Kommune, Skive Kommune, Svendborg Kommune og Miljøstyrelsen-Virksomheder.

Høringssvar skal være Miljøstyrelsen i hænde senest d. 20. marts 2020

Find høringsmaterialet på høringsportalen her 

Den gamle Wiki-vejledning, Vejledning om miljøtilsyn fra 2013, kan ses her 

Bekendtgørelsen om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019, kan hentes på retsinformation her 

DAKOFA-nyhed fra 12. april 2019 i forbindelse med høringen af den nye miljøtilsynsbekendtgørelse kan ses her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.