Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Høring af næste nationale affaldsplan udskydes til januar 2020

17. januar 2019
Høring af næste nationale affaldsplan udskydes til januar 2020

Miljøstyrelsen har i en nyhed på deres hjemmeside oplyst, at den næste nationale affaldsplan vil komme i høring sammen med fælles branchestandarder for indsamling og sortering af husholdningsaffald og en revideret affaldsbekendtgørelse i januar 2020.

Miljøstyrelsen oplyste i marts 2018 (se fodnote 1), at kommunerne kan vente med at udarbejde nye lokale affaldsplaner til den nationale affaldsplan kommer i høring. Det er nu oplyst, at den nationale affaldsplan vil komme i høring om et år (januar 2020). Affaldsplanen forventes stadig endeligt vedtaget i foråret 2020.

Den næste nationale affaldsplan skal blandt andet skubbe genanvendelsen i vejret og forbedre kvaliteten i genanvendelsen. Det skal ske ved, at borgerne over hele landet får mere ens ordninger for, hvordan de sorterer deres affald. Regeringens strategi for cirkulær økonomi fra september 2018 har en ambition om at skabe et større og mere velfungerende marked for affald ved at gøre indsamling og sortering mere ens, og regeringen har efterfølgende indgået en politisk aftale med Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om at lave branchefælles standarder for sortering og indsamling af husholdningsaffald (se fodnote 2).

Der er tæt sammenhæng mellem den nye nationale affaldsplan, de branchefælles standarder for indsamling og sortering af husholdningsaffald og en revideret affaldsbekendtgørelse, som følger af EU’s nye affaldsdirektiv. Derfor sendes alle tre dele i høring i januar 2020, oplyser Miljøstyrelsen i deres nyhed. De nye bestemmelser i (bl.a.) det reviderede affaldsdirektiv skal være implementeret i den nationale lovgivning senest den 5. juli 2020.

EU skærpede i det reviderede affaldsdirektiv fra maj 2018 det gældende krav om særskilt indsamling af affald til genanvendelse. Kravet om særskilt indsamling af papir, glas, plast og metal er uændret, men for at reducere miljøbelastningen er undtagelsesmulighederne blevet begrænset. Det betyder, at man fremover kun må indsamle to eller flere typer affald i den samme spand, hvis det ikke forringer kvaliteten af genanvendelsen. Miljø- og Fødevareministeriet er ved at analysere, hvilke affaldstyper det fortsat skal være muligt at indsamle i den samme skraldespand. De nationale undtagelsesmuligheder vil fremgå af høringsudkastet til den nationale affaldsplan og den reviderede affaldsbekendtgørelse. Det nævnes også, at i dag kan man kildesortere sit madaffald ude hos husholdningerne i 40 af de danske kommuner, men senest fra udgangen af 2023 skal det også være muligt i de resterende 58 som følge af nye EU-krav.

Den fulde tekst i Miljøstyrelsens nyhed fra den 17. januar 2019 om udskydelse af høringen af den næste nationale affaldshåndteringsplan til januar 2020 og med samtidig høring af en revideret affaldsbekendtgørelse mv. kan læses her 

Fodnote 1: Miljøstyrelsens nyhed "Ny national affaldsplan kommer i 2020" fra 23. marts 2018 kan læses her 

Fodnote 2: Se initiativ F i Regeringen, Dansk Folkeparti, og Radikale Venstres aftale "Udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi" fra 11. oktober 2018. Aftalen kan læses her  

Se også DAKOFAs nyhed "Nu er fordelingen af de 116 millioner til fremme af den cirkulære økonomi på plads" fra 11. oktober 2018, som beskriver allokering af midler til initiativerne i CØ-strategien, herunder til initiativ F. DAKOFAs nyhed fra 11. oktober kan læses her 

Se evt. også DAKOFAs nyhed "Affaldsklassificering og -tilsyn i én enhed?" fra 14. december 2018, som beskriver, hvordan miljøstyrelsen arbejder med Initiativ 10 fra Regeringens Strategi for Cirkulær Økonomi. I bilaget til ovennævnte aftale fra 11. oktober 2018 omtales dette initiativ og de allokerede midler til initiativet. DAKOFAs nyhed fra 14. december kan læses her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.