Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring af EU roadmap “New Soil Strategy - healthy soil for a healthy life”

10. november 2020
Høring af EU roadmap “New Soil Strategy - healthy soil for a healthy life”
Kommissionen har sendt køreplanen 'Ny jordstrategi – en sund jordbund for et sundt liv' i offentlig høring. Hensigten er at ajourføre den nuværende Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, så der bliver gjort noget ved jordforringelsen, og jordressourcerne bliver bevaret . Høringsfristen er den 10. dec. 2020.

En sund jordbund er afgørende for at opfylde målene for klimaet og biodiversiteten i forbindelse med den europæiske grønne pagt. Som led i EU's biodiversitetsstrategi for 2030 vil EU-kommissionen ajourføre den nuværende Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, så der bliver gjort noget ved jordforringelsen, og jordressourcerne bliver bevaret ("jordforringelsesneutralitet").

Hel overordnet, så er målene at:

 • Beskytte jordens frugtbarhed
 • Mindske erosion og forsegling
 • Øge mængden af organisk stof
 • Identificere forurenede arealer
 • Genoprette forringet jordbund
 • Definere, hvad der udgør "god økologisk tilstand" for jordbunden.

Det skal ske ved at:

 • Fremme vedtagelsen af ​​bæredygtig jordforvaltningspraksis
 • Fastlægge tiltag for at genoprette forringet jord og sikre tilstrækkelig EU-finansiering til dette formål
 • Forbedring af overvågningen af ​​jordkvaliteten
 • Tilpasning og forbedring af den relevante EU-politiske ramme i tråd med de europæiske Green Deal-mål for klimaneutralitet, nul forurening, bæredygtige fødevaresystemer og modstandsdygtige økosystemer
 • Udvikling af viden og forskning
 • Fremskyndelse af overgangen til bæredygtig jordforvaltning og den nødvendige adfærdsændring
 • Styring af EU's globale aktion på jorden under Rio-konventionerne, EU's eksterne aktion og udviklingssamarbejde.

Feedbackperioden er 05 November 2020 - 10 December 2020  (midnat, dansk tid) og input kan gives på kommissionens hjemmeside her 

Find EU's gældende Temastrategi for jordbundsbeskyttelse (KOM 2006/231) og information om strategiens  implementering her 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.