Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring af bekendtgørelse om muliggørelse af CO2-lagring og transport

12. marts 2022
Høring af bekendtgørelse om muliggørelse af CO2-lagring og transport
Det følger af den bagved liggende aftale, at der fremover skal være mulighed for fangst, transport og lagring af CO2 i Danmark, og at eventuelle lovgivningsmæssige barrierer, som forhindrer fangst, transport og lagring af CO2, identificeres og udbedres.

Høringen vedrører bekendtgørelse om undtagelse af geologisk lagring af CO2 underhavbunden og transport af CO2  til geologisk lagring under havbunden fra forbuddene i lov om beskyttelse af havmiljøet mod dumpning og transport af stoffer og materialer til dumpning og udkast til miljøvurdering heraf.

Bekendtgørelsen følger op på klimaaftalen for energi og industri, som regeringen indgik i juni 2020 sammen med V, DF, RV, SF, EL, K, LA og ALT. Det følger af aftalen, at der fremover skal være mulighed for fangst, transport og lagring af CO2 i Danmark, og at eventuelle lovgivningsmæssige barrierer, som forhindrer fangst, transport og lagring af CO2 identificeres og udbedres.

Bekendtgørelsen er miljøvurderet efter kravene i miljøvurderingsloven. Miljørapporten vedrører alene transport af CO2 med henblik på geologisk lagring under havbunden. Der foretages således ikke en miljøvurdering af bekendtgørelsen for så vidt angår undtagelsen af CO2-lagring under havbunden til forbuddet mod dumping i havmiljøloven i de områder, der er udlagt til CO2-lagring i medfør af havplanen, idet dette allerede er miljøvurderet i forbindelse med havplanen.

Du kan læse høringsbrevet ved at trykke hér og bekendtgørelsesudkastet ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.