Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring: Ændringer i godkendelsesbekendtgørelsen - høringsfrist 12. april

12. marts 2019
Høring: Ændringer i godkendelsesbekendtgørelsen - høringsfrist 12. april
Høringen kører samtidig med høring af en helt ny Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed. DAKOFA afholder seminar om emnet den 27. marts 2019.

Miljøstyrelsen har en igangværende høring af en ny Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed. Ændringerne i godkendelsesbekendtgørelsen, som netop nu er sendt i høring, er hovedsageligt begrundet i, at der skal foretages konsekvensrettelser som følge af udstedelse af en ny branchebekendtgørelse for en række konkrete affaldshåndteringsvirksomheder (bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed). Der er også visse andre ændringer i den reviderede godkendelsesbekendtgørelse, som vedrører husdyrbrug.

Miljøstyrelsen skal have modtaget evt. bemærkninger til høringsudkastet til den reviderede Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed senest den fredag d. 12. april 2019.

Miljøstyrelsens høringsbrev og udkast til den reviderede Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed kan findes på høringsportalen her 

 

Som beskrevet i en tidligere DAKOFA-nyhed, sendte Miljøstyrelsen udkastet til en helt ny Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring den 19. februar.

Bekendtgørelsen vil omfatte de mindre miljøbelastende godkendelsespligtige virksomheder, der i dag er omfattet af en række K-listepunkter på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen). Med bekendtgørelsen tages disse virksomheder ud af listen over godkendelsespligtige virksomheder og underlægges bekendtgørelsens krav eller listepunkterne afgrænses. Det er ca. 1.300 virksomheder, der vil være omfattet af bekendtgørelsen.

Med bekendtgørelsen vil virksomheder, som foreslås omfattet, ikke længere være godkendelsespligtige. Nye virksomheder vil derfor ikke få en miljøgodkendelse. Virksomhederne vil i stedet for en ansøgning om miljøgodkendelse skulle anmelde sig, når de starter en virksomhed, eller når virksomheden ønsker en udvidelse eller ændring af deres eksisterende virksomhed.

Bekendtgørelsen fastsætter generelle, standardiserede og direkte bindende krav om anmeldelse af etablering, ændring og udvidelse samt miljøkrav til virksomhedernes indretning og drift. Bekendtgørelsens miljøkrav regulerer de typiske, væsentlige miljøforhold, som gør sig gældende for affaldshåndteringsaktiviteter omfattet af bekendtgørelsen. Kravene bygger overvejende på eksisterende standardvilkår i bekendtgørelse om standardvilkår i miljøgodkendelser. I det omfang og under betingelser, der fremgår af bekendtgørelsen, kan myndigheden i forbindelse med en anmeldelse supplere, dispensere fra eller skærpe de generelle krav.

Det overordnede formål med bekendtgørelsen er at opnå byrdelettelser i forhold til det gældende system og at reducere sagsbehandlingstiden, således at virksomheder hurtigere kan etablere sig, ændre eller udvide. I stedet for at ansøge og få individuel miljøgodkendelse skal virksomheden anmelde sig og kan herefter gå i gang efter 6 uger, såfremt myndigheden ikke har indsigelser mod det anmeldte.

Miljøstyrelsen skal have modtage evt. bemærkninger til udkastet til Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed senest den fredag d. 15. april 2019.

Miljøstyrelsens høringsbrev og udkast til Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed kan findes på høringsportalen her 

 

DAKOFA afholder seminaret ”Høring af udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed” den 27. marts 2019 i København. På seminaret vil Miljøstyrelsen gennemgå den nye branchebekendtgørelse, og hvilken betydning den får for miljøreguleringen af de omfattede virksomheder. Vi skal endvidere høre branchens syn på det foreliggende udkast. Find program og mulighed for tilmelding til seminaret her  OPLÆG FRA SEMINARET KAN OGSÅ HENTES VIA DETTE LINK

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.