Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring: Ændring af praksis for momsmæssig behandling af kommuners levering af renovationsydelser

11. november 2021
Høring: Ændring af praksis for momsmæssig behandling af kommuners levering af renovationsydelser
Skattestyrelsen har netop sendt et udkast til nyt styresignal vedrørende den momsmæssige behandling af kommuners levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger m.fl. i høring. Høringssvar skal være indsendt senest torsdag den 9. december 2021.

Baggrunden for ændringen er, at den eksisterende praksis, hvorefter der skal opkræves moms på kommuners levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger, blev underkendt ved Landsskatterettens afgørelser af 21. oktober 2020.

Landsskatterettens afgørelser
Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 truffet en række afgørelser om, at tre kommuner ikke skal anses for at være afgiftspligtige personer i forbindelse med levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger, jf. momslovens § 3, stk. 2, nr. 3, idet kommunerne ikke leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsdrivende. Landsskatteretten finder endvidere, at kommunerne ikke kan anses for omfattet af begrebet "forsyningsvirksomhed" i henhold til momslovens § 3, stk. 2, nr. 2, idet renovationsydelser ikke er omfattet af bilag I til momssystemdirektivet. Landsskatteretten finder derfor, at kommunerne ikke skal opkræve og afregne moms ved levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger i medfør af momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3.

Landsskatterettens afgørelser omhandler for det første en række anmodninger om genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvor den ældste afgiftsperiode, der anmodes om genoptagelse for, er 1. kvartal 2012.

Endvidere har Landsskatteretten truffet afgørelse i en sag om et påklaget bindende svar fra Skatterådet fra 2015. Landsskatterettens afgørelse er offentliggjort som SKM2020.459.LSR.

Det nye styresignal fastlægger den herefter gældende nye praksis på området, og fastlægger i hvilke tilfælde og under hvilke betingelser, der skal ske genoptagelse af kommunernes momstilsvar.

Baggrundsmateriale

Her på høringsportalen finder du hele høringsudkastet til det nye styresignal 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.