Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Hjælp til at gøre byer og regioner mere cirkulære

16. november 2022
Hjælp til at gøre byer og regioner mere cirkulære
En rapport fra Europa-Kommissionen præsenterer en ny vejledning, som skal være med til at understøtte overgangen til en cirkulær økonomi på lokalt og regionalt niveau.

Rapporten er udviklet som en del af initiativet Circular Cities and Regions (CCRI). Metoden er designet til brug for beslutningstagere (i eksempelvis kommuner og regioner), der opererer på forskellige niveauer af lokal og regional styring, men adresserer også spørgsmål, som er relevante for erhvervslivet, da virksomhederne forventes at spille en nøglerolle i forhold til at finansiere og fremme cirkulær praksis i samarbejde med offentlige myndigheder.

Den nye vejledning er opdelt i tre faser, der i rapporten hver især bliver nøje beskrevet, eksemplificeret og illustreret:

  • Kortlægning – kortlægning af selve det geografiske område samt analyser, der skal hjælpe med at forstå dets potentiale
  • Design – identifikation af relevante aktiviteter og aktører samt udarbejdelse af en handleplan for den cirkulære systemiske løsning
  • Implementering – implementering, evaluering og kommunikation af den cirkulære systemiske løsning

Hver fase behandler forskellige tematiske områder, som man ifølge holdet bag den nye vejledning bør adressere, for at skabe en god vej gennem beslutningsprocessen. Tilsammen definerer de en trindelt tilgang, der hjælper med at generere den relevante videnbase, der skal til, for at understøtte beslutningstagningen fra start til slut. På tværs af de forskellige tematiske områder adresseres både de teknologiske, videnskabelige og forvaltningsmæssige komponenter inden for den cirkulære systemiske løsning, herunder både miljø og samfund.

De metoder der ligger i den nye vejledning, er designet til at blive implementeret fortløbende og tager hensyn til, at byer og regioner kan befinde sig i meget forskellige situationer og på forskellige udviklingsniveauer i forhold til at opnå deres cirkulære ambitioner. 

Den nye metode er i øvrigt udviklet sideløbende med et såkaldt self-assessment værktøj med henblik på at sikre en smidig integration og at skabe synergier mellem de to instrumenter. Målet er, at de to tilsammen skal skabe en konkret og gennemsigtig kobling mellem teori og praksis.

Vejledningen er et resultat af et samarbejde ledet af folkene bag Circular Cities and Regions initiativet, det Europæiske Kommission samt en række test byer og regioner. I tillæg er det indhentet bidrag fra øvrige CCRI projekter og partnere, herunder politiske beslutningstagere, virksomheder og akademikere samt relevante institutioner og organisationer.

Vejledningen er tænkt som et såkaldt ”levende dokument”, som vil blive forbedret og opdateret i henhold til blandt andet de erfaringer, som høstes i forbindelse med at metoden anvendes og afprøves.

Læs mere
Du kan finde hele vejledningen her i rapporten ”Circular Cities & Regions Initiative Methodology for the implementation of a circular economy at the local and regional scale” 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.