Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Hils på DAKOFAs sponsorer

13. januar 2020
Hils på DAKOFAs sponsorer

I løbet af foråret 2020 vil vi, i vilkårlig rækkefølge, præsentere DAKOFAs sponsorer for alle vores nyhedslæsere.

Vi starter med følgende 3 sponsorer:

RAGN-SELLS er en af de førende virksomheder i Danmark indenfor genanvendelse af affald. Vi satser bl.a. på at være markedsledende i branchen indenfor cirkulær økonomi, innovation og udvikling.

Ragn-Sells er medejer af MiljøLogistik, som er en landsdækkende serviceleverandør af affalds- og genanvendelsesløsninger, som tilbyder vores kunder affaldshåndtering, der omfatter hele funktionskæden fra intern håndtering til afsætning af restprodukter.

Læs mere på deres hjemmeside her.

NORRECCO er et af Danmarks største modtageanlæg for bl.a. jord. Vi arbejder efter værdier, hvor vi har arbejdsmiljø og indvirkninger på omgivelserne som 1. prioritet. NORRECCO lægger vægt på, at vores omgivelser påvirkes mindst muligt og har derfor indrettet vores pladser efter nutidens høje miljøkrav, så de kan bearbejde og oparbejde affald og jord på bedste miljømæssige måde.

Læs mere på deres hjemmeside her.

GEMIDAN har som entreprenør og ingeniørvirksomhed specialiseret os i miljøteknik, genanvendelse, rådgivning og sparring om miljøet samt drifts- og pladsoptimering hos vores kunder. Gemidan er specialist inden for knusning af træ og affald, kompostering, sortering af jord og kompost, produktion og afsætning af biomasse, emballering af affald etc.

Ved hjælp af en topmoderne maskinpark og dygtige maskinfører leverer vi en kvalificeret ydelse for at indfri kundernes forventninger.

Læs mere på deres hjemmeside her.

Alle informationer er taget fra firmaernes hjemmesider.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.