Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Have- og parkaffald - hvordan skal klimaaftrykket håndteres?

Have- og parkaffald - hvordan skal klimaaftrykket håndteres?
Der indsamles i alt godt 900.000 tons haveaffald hvert år i Danmark, hvoraf ca. 75 % bliver genanvendt som kompost. Under komposteringen dannes der bl.a. CO2. Et initiativ i den nationale affaldsplan 2020-2032 går ud på at analysere, hvordan drivhusgasudledningen fra have- og parkaffald kan nedsættes med mindst 20 % og at følge op med tiltag for at nå denne reduktion. Analysen skal bl.a. se på pyrolyse som en potentiel mulighed.

Den nationale affaldsplan skriver desuden, at hvis Danmark skal nå EU’s 2025-mål for genanvendelse af husholdningslignende affald, så forventes det at være nødvendigt at genanvende mindst 75 % af haveaffaldet. Affaldsplanen fastsætter således ”75 % genanvendelse af haveaffaldet i 2025” som et af tre pejlemærker for det husholdningslignende affald.  

Webinaret vil se på, hvordan kompostering giver anledning til dannelse af drivhusgasser og de driftsmæssige muligheder for at nedsætte drivhusgasemissionen under kompostering. Vi hører om anvendelse af pyrolyseanlæg i pilotskala og fuldskala og om, hvorfor biokul dannet ved pyrolyse betragtes som et muligt ”klimaredskab”. Muligheden for at få både biogas og kompost ud af have-parkaffaldet og med en lavere emissionen af drivhusgasser fremlægges. Endelig ser vi på forædling og anvendelse af have-parkaffaldet, og hvordan der arbejdes med at opnå flere positive effekter, når slutprodukterne anvendes til jordbruget.  

Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål undervejs i webinaret og komme med input til, hvad der bør indgå i nye analyser af have-parkaffald i et klima- og genanvendelsesperspektiv. Alle kommuner har væsentlige mængder af have-parkaffald og har mulighed for at påvirke håndtering og anvendelsen af dette.  

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i arrangementet online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion 
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.
12:40-12:55
Arbejdet med have- og parkaffald i Miljøstyrelsen
Casper Schwartz Glottrup, Miljøstyrelsen
Casper Schwartz Glottrup

Hvad er formålet med initiativet i den nationale affaldsplan om håndtering af haveaffald? Hvordan opnås målet om 20% reduktion af drivhusgasudledninger? Miljøstyrelsen uddyber de aktuelle initiativer samt de forventninger, der er til projektets resultater.

12:55-13:00
Spørgsmål
13:00-13:25
Drivhusgasemissioner og -besparelser for have-parkaffald i et LCA-perspektiv
Charlotte Scheutz, DTU
Charlotte Scheutz

Kan drivhusgasemissionen under komposteringen nedsættes? Hvilke sparede drivhusgasemissioner kan anvendelse af havepark-kompost potentielt medføre? Hvor er det bæredygtige optimum mellem kompostering, pyrolyse og forbrænding af have-parkaffald? 

13:25-13:35
Spørgsmål
13:35-13:50
Pause
13:50-14:15
Pyrolyse af spildevandsslam, træflis og have-parkaffald - teknik, pris og sparet CO2
Hennnig Schmidt-Petersen, AquaGreen
Hennnig Schmidt-Petersen

Der er ved at blive bygget pyrolyseanlæg til spildevandsslam i henholdsvis NordFyns og Odsherred kommuner. Kan viden og teknik fra disse anlæg give nye muligheder for have-parkaffald?  

14:15-14:25
Spørgsmål
14:25-14:40
Kombineret biogas- og reaktorkompostering som metode til lavere drivhusgassemission
Morten Brøgger Kristensen, Solum A/S
Morten Brøgger Kristensen

Aikan teknologien kan håndtere alt have-parkaffald og i blanding med madaffald være en samlet bæredygtig løsning for bioaffaldet. Nye resultater for biogasproduktion fra haveparkaffald og nedsættelse af drivhusgasemission med aktiv beluftning under efterkomposteringen fremlægges.

14:40-14:50
Spørgsmål
14:50-15:10
Anvendelse af have-parkkompost og evt. biochar i jordbruget
Hanne Lakkenborg Kristensen, Aarhus Universitet
Hanne Lakkenborg Kristensen
Aarhus Universitet

Nye projekter om udvikling af plantebaserede gødninger og jordforbedringsmidler ud fra kompost. Målet er at opbygge jordens kvalitet, binde kulstof og give optimale udbytter. 

15:10-15:20
Spørgsmål
15:20-15:30
Afrunding og tak for i dag

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

17. marts 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.