Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Have- og parkaffald - hvordan skal klimaaftrykket håndteres?

Have- og parkaffald - hvordan skal klimaaftrykket håndteres?

Der indsamles i alt godt 900.000 tons haveaffald hvert år i Danmark, hvoraf ca. 75 % bliver genanvendt som kompost. Under komposteringen dannes der bl.a. CO2. Et initiativ i den nationale affaldsplan 2020-2032 går ud på at analysere, hvordan drivhusgasudledningen fra have- og parkaffald kan nedsættes med mindst 20 % og at følge op med tiltag for at nå denne reduktion. Analysen skal bl.a. se på pyrolyse som en potentiel mulighed.

Den nationale affaldsplan skriver desuden, at hvis Danmark skal nå EU’s 2025-mål for genanvendelse af husholdningslignende affald, så forventes det at være nødvendigt at genanvende mindst 75 % af haveaffaldet. Affaldsplanen fastsætter således ”75 % genanvendelse af haveaffaldet i 2025” som et af tre pejlemærker for det husholdningslignende affald. 

Webinaret vil se på, hvordan kompostering giver anledning til dannelse af drivhusgasser og de driftsmæssige muligheder for at nedsætte drivhusgasemissionen under kompostering. Vi hører om anvendelse af pyrolyseanlæg i pilotskala og fuldskala, og hvordan de strategiske, statslige F&U-midler har fokus på pyrolyse som et ”klimaredskab”.

Endelig vil deltagerne få mulighed for at komme med deres bud på håndteringen af haveaffaldet i et klima- og genanvendelsesperspektiv - hvilke ønsker og input har sektoren til den kommende analyse om nedsættelse af drivhusgasemissionen fra haveaffald?

Program er under udarbejdelse.

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i arrangementet online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

12:30-15:00
Program under udarbejdselse
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

17. marts 2021
kl. 12.30 - 15.00

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.