Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Handlingsplan for mere cirkularitet i mode- og tekstilbranchen

25. april 2023
Handlingsplan for mere cirkularitet i mode- og tekstilbranchen
Forud for modeugen i august 2022 lancerede Miljøministeren Lea Wermelin et samarbejde med mode- og tekstilbranchen, der forpligter virksomheder til at genbruge mere og bruge flere genanvendte materialer frem mod 2030.

Samarbejdet blev indledt med følgende tre overordnede mål, der forpligtede de deltagende virksomheder i sektorsamarbejdet:

 1. Inden 2030 består alt tøj og tekstil fra danske virksomheder af mindst 40 pct. genanvendt materiale, herunder mindst 10 pct. genanvendt direkte fra tekstilfibre.
 2. At skabe fælles cirkulære designkrav med henblik på at tøj fra danske virksomheder designes til at have flere liv og indgå i optimale cirkulære kredsløb. Designkravene skal være anvendelige for både små og store virksomheder.
 3. En større del af omsætningen på tøj i Danmark kommer fra gensalg, og tøj holdes i brug så længe som muligt.

Det frivillige sektorsamarbejde er nu klar med en handlingsplan.

For blandt andet at opnå målet om øget indhold af genanvendte materialer vil samarbejdet gennemføre følgende 10 aktiviteter frem mod 2030:

 1. Tilgængelige mængder: Kortlægning af tilgængelig viden/forskning om tilgængeligheden af ​​genanvendte materiale, der kan hjælpe/vejlede underskriverne af aftalen.
 2. Test og pilot-projekter for anvendelsen af genanvendte materialer
 3. En Fibergab-analyse baseret på baseline
 4. Udforskning af samarbejdsmuligheder for investeringer eller fælles køb blandt mindre underskrivere, der er interesseret i innovative materialer.
 5. Borger- og forbrugerundersøgelse
 6. LCA af de mest anvendte fibre til brug for virksomhedernes CO2-rapporteringen
 7. Strategisk vejledning af de medvirkende virksomheder i forhold til valg af fibre
 8. Fælles kommunikationsvejledning til brug for kommunikation til forbrugerne
 9. Forsat arbejde for samarbejde om investeringer og indkøb
 10. Best practice guide for anvendelse af genanvendte fibre.

Udover de skitserede aktiviteter fremlægger handlingsplanen følgende bud på potentielle udfordringer i forholdt til øget anvendelse af genanvendt materiale:

 • Mangel på materialer: I øjeblikket er der ikke nok tilgængelige genanvendte materialer. Efterspørgslen overstiger tilgængeligheden på markedet.
 • Pris på materialer: prisen på genanvendte materialer er i øjeblikket højere end for konventionelle. Med de ekstra omkostninger, der er forbundet med yderligere krav dokumentation, er det en bekymring, at nogle underskriverne af aftalen ikke kommer mål.
 • Testkapacitet og pris: Nye materialer kræver test, især for virksomheder med høje krav til fysiske egenskaber af deres produkter. Men test er dyre og kan tage lang tid, hvilket kan være en barriere for at anvende nye materialer.
 • Dokumentation og definition: Der er ingen klar definition af, hvad genanvendte tekstilmaterialer er eller hvordan man dokumenterer dem. At stole på definitioner og certificeringer fra private organisationer udgør udfordringer for mange underskrivere.
 • Dataindsamling, tid og ressourcer: En potentiel udfordring er, at underskrivere af aftalen vil finde de årlige rapporterings- og dokumentationskrav for tidskrævende og dermed ikke overholde tidsplanen.

Der peges herefter på løsninger inden for følgende emner:

 • Innovation og ny teknologi
 • Støtte til test og forskning
 • Fælles definitioner
 • Dataopsamling

Handlingsplanen skitsere 11 aktiviteter under mål 2 og 12 under mål 3. For både mål 2 og 3 giver handlingsplanen ligeledes et bud på udfordringerne og mulige løsninger.

For at udarbejde handlingsplanen har det, ifølge pressemeddelelsen, været nødvendigt for underskriverne at definere de cirkulære begreber for at opnå en fælles forståelse. Samtidig er der udarbejdet et værktøj til at skabe en baseline, som skal afprøves i praksis i år. Første indsamling af data sker i slutningen af 2023, og vil efterfølgende ske hvert år. Den samlede viden bliver publiceret i en fælles rapport og vil danne udgangspunkt for yderligere tiltag i nye mål.

Sektorsamarbejdet består af 60 virksomheder, brancheforeninger, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen og en erhvervsklynge, der siden august 2022 har arbejdet på at definere fælles definitioner og målepunkter, så det vil være muligt at dokumentere effekten af indsatser.

Læs mere
Du kan læse hele handlingsplanen her på LDC’s hjemmeside 
Kan læse pressemeddelelsen her
Læs DAKOFAs tidligere nyhed om sektorsamarbejdet her
Læs Miljøstyrelsens dataindsamlingsværktøj her, der skal hjælpe virksomhederne med at afrapportere

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.