Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Håndtering af jord - regler og rammer

Håndtering af jord - regler og rammer

UDSOLGT!
Seminaret afholdes d. 7. september 2017, kl. 13.00-16.00 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4 sal, 1620 København V.

Udsolgt

Seminar omhandler regler for og praksis omkring håndtering og disponering af jord i Danmark. Hvis du har brug for at vide mere om eksisterende regler og rammer for håndtering af jord, få genopfrisket din viden, eller har klare ideer til hvordan reglerne og rammerne i fremtiden skal se ud, er dette seminar noget for dig.

Miljøstyrelsen har netop udgivet et nyt miljøprojekt, hvori regler og praksis for håndtering af jordstrømme i Danmark kortlægges. Arbejdet er et led i Miljøstyrelsens arbejde med at undersøge mulighederne for at revidere reglerne for flytning og genanvendelse af jord. I undersøgelsen peges der på en række områder, som ved forbedring kan bidrage til bedre styring og disponering af jordstrømmene. 

På dette seminar gennemgås og diskuteres de eksisterende regler for håndtering og disponering af jord, herunder håndtering af jord som affald. Særligt udfordrende forhold som bidrager til uensartet jordhåndtering på tværs af kommunegrænser diskuteres. Dagens oplæg og diskussioner sammenfattes om muligt i anbefalinger til Miljøstyrelsens arbejde med forenklinger af reglerne.    

For mere information om seminaret kontakt DAKOFA, Jette Bjerre Hansen eller Annette Braunstein. 

Hvornår

07. september 2017
kl. 13.00 - 16.00

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4 sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.500,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
4. juli 2017
Se deltagere
Del denne side